Hanteringsfunktioner

Dataprogram startas i allmänhet på samma sätt oberoende av operativsystem: antingen via startmenyn eller via genvägar på skrivbordet.

Du kan ha flera tiotals program öppna samtidigt, så stäng inte programmen i onödan när du går från ett program till ett annat! Observera dock att det lönar sig att stänga tunga program som kräver mycket minne och belastar processorn när de inte längre behövs.

Starta program

Programmen startas i allmänhet på samma sätt oberoende av operativsystem. Nedan beskrivs några sätt att starta program i Windows:

  1. Om programikonen visas på skrivbordet (Desktop) kan du starta programmet direkt från skrivbordet genom att dubbelklicka på ikonen. Program som du använder ofta kan du fästa permanent i aktivitetsfältet genom att högerklicka på programikonen i aktivitetsfältet och välja Pin this program to taskbar (Fäst i aktivitetsfältet) i menyn som öppnas. När programknappen har fästs i aktivitetsfältet kan du enkelt starta programmet genom att klicka en gång på den.
  2. Om du inte hittar programmet du söker på skrivbordet eller bland genvägarna finns det troligtvis i startmenyn (se nästa bild). Du kan starta programmet antingen i den vänstra kanten av menyn bland de program som används ofta (listan Most used i den övre kanten) eller så kan du – om du inte hittar programmet – söka efter det i den alfabetiska listan.
  3. I Windows 10 finns dock inte alla nyttiga program i den alfabetiska listan (ett exempel på ett sådant är Notepad, som nämndes tidigare). Du kan även starta det önskade programmet genom att skriva dess namn i sökfältet och trycka på Enter. Om du inte vet namnet på programmet kan du prova att söka efter det genom att skriva ett lämpligt sökord i startmenyn. Till exempel ger sökordet ”draw” ritprogrammet Paint bland sökresultaten.

Stänga av program

I många operativsystem kan program stängas av på flera olika sätt. Här är de två vanligaste sätten:

  • När du är klar med ditt arbete och vill sluta använda programmet väljer du Exit (Avsluta) i menyn File (Arkiv) i det aktuella programmet.
  • Du kan även stänga av programmen med den avstängningsknapp som finns i den övre högra kanten av programfönstret (krysset på bilden nedan). I en del program finns det två knappar: den övre av dem stänger själva programmet och den nedre stänger en fil eller en flik som har öppnats i programmet.

Om du inte har sparat ditt arbete frågar programmet om du vill spara den aktuella filen innan det stängs.

Växla mellan olika program

Du kan enkelt gå från ett program till ett annat utan att behöva stänga det program du använder. Det finns flera sätt att växla mellan olika program:

  • Växla mellan program via aktivitetsfältet (Task bar): i aktivitetsfältet i den nedre kanten av skärmen visas knappar för de program som används (på exempelbilden nedan programmen Adobe Acrobat Reader och Calculator). Du kan växla mellan de olika programmen genom att med musen klicka en gång på knappen för det program du vill använda.

  • Du kan också växla mellan olika program genom att trycka in Alt-knappen på tangentbordet, hålla den intryckt och trycka på Tab-knappen på tangentbordet. Då visas ett fönster med ikoner för alla program som har startats. Du kan byta ut det valda programmet i fönstret mot ett annat genom att trycka på Tab-knappen igen. När du släpper knapparna blir programmet du har valt synligt.

Hjälpfunktioner

I programmen finns många hjälpfunktioner, där du kan välja den funktion som passar dig bäst i den aktuella situationen:

  • Verktygstips (Tool tip): verktygstips visas på skärmen när du för muspekaren över en knapp i programmet och håller den kvar där ett ögonblick. På följande bild ser du den gula verktygstipsrutan för knappen Junk:
  • Tillämpningsprogrammets interna hjälpfunktion: strukturen för programmets interna hjälpfunktioner varierar en aning beroende på vilket program och operativsystem som används, men i de flesta program kommer du till hjälpfunktionen via bl.a. knappen F1 eller menyn Help (Hjälp).
  • Online-anvisningar: i många moderna program styr hjälpfunktionen dig direkt till programproducentens anvisningar på internet.

Programmens egna hjälpfunktioner

I många program innefattar den interna hjälpfunktionen en möjlighet att vid problem söka hjälp på flera olika sätt.

I de flesta program hittar du programmets egen sökfunktion via menyn Help (Hjälp) eller genom att trycka på knappen F1 på tangentbordet i det aktiva, dvs. översta, programfönstret.