Program som levereras med operativsystemen

På den här sidan berättar vi om de viktigaste programmen som levereras med operativsystemen:

  • Program som används för att hantera filer
  • Textredigerare
  • Kalkylatorer

Program som används för att hantera filer

I Windows kommer du åt innehållet på din dators hårddisk, nätverkshårddiskar, USB-minnen och andra lagringsenheter via utforskaren (File explorer). Det här programmet finns i startmenyn och gör att man kan bläddra i de filer och mappar som finns på datorns olika lagringsenheter.

I andra operativsystem, till exempel Linux, finns motsvarande program för filhantering.

Du kan även öppna fönstret genom att samtidigt trycka in tangenterna Windows och E på tangentbordet.

Textredigerare

Textredigerare passar särskilt bra för redigering av enkel text. En textredigerare är till exempel ett ypperligt programval i stället för tunga ordbehandlingsprogram (exempelvis Word) när du gör snabba anteckningar. Dessutom behandlar textredigerare data i filformatet TXT, som är kompatibelt med olika program, medan en del av de riktiga ordbehandlingsprogrammen använder sig av ett standardfilformat som andra program (eller åtminstone enklare textredigerare) inte klarar av att hantera alls.

Med textredigerare kan man endast spara enkel text, och de klarar inte av till exempel fet stil, kursiv stil, tabeller, innehållsförteckningar, bilder och annan normal utformning. Använd alltså ett riktigt ordbehandlingsprogram för att skriva till exempel akademiska arbeten!

Även om textredigerare inte lämpar sig för ordbehandlingsdokument passar de dock utmärkt för att till exempel redigera webbsidor (mer om detta i tilläggsläsningen).

Olika operativsystem innehåller olika textredigerare. I Windows används vanligtvis programmet Notepad (Anteckningar) som textredigerare (levereras med Windows), medan det i till exempel Linux finns flera redigerare (bl.a. vi, pico, gedit och emacs). Bilderna nedan visar textredigerarna Notepad och gedit:

  
Förstora: Notepad | gedit

Du kan starta Notepad i Windows genom att skriva Notepad i startmenyn och trycka på Enter på tangentbordet.

När programfönstret för Notepad öppnas på skärmen kan du börja skriva text direkt på det ”tomma” underlaget i fönstret (se bilden nedan). Med kommandot Page Setup (Utskriftsformat) i menyn File (Arkiv) kan du till exempel fastställa orientering samt sidhuvud och sidfot (observera dock att pappersarkets sidlinjer vanligtvis inte syns i Notepad och andra textredigerare, eftersom textredigerarna inte fokuserar på utskrift av texten på pappersark). I menyn Format kan du byta font och fontstorlek på texten om du så vill. I textredigerare är automatisk radindelning av texten vanligtvis inte heller aktiverad, vilket innebär att du i princip kan skriva mycket långa textrader. Om du vill att texten automatiskt ska delas in i rader ska du kryssa för punkten Word Wrap (Automatiskt radbyte) i menyn Format.

Notepad är till nytta till exempel när du kopierar text från en webbsida till andra program. Vid kopieringen följer ofta olika typer av formatering med, och denna kan du ”skala bort” genom att från klippbordet först klistra in den kopierade texten i NotePad och först därefter i ett annat program.

Kalkylatorer

I operativsystemet finns i allmänhet åtminstone ett kalkylatorprogram. Följande kalkylatorexempel är tagna ur operativsystemet Windows (den vänstra bilden) och Linux (den högra bilden):

 

Calculator

Du hittar kalkylatorn i Windows i den alfabetiska programlistan under punkten Calculator (Kalkylator). Alternativt kan du skriva in ”calc” i sökfältet i startmenyn och starta programmet genom att trycka på Enter på tangentbordet.

Kalkylatorn i Windows innehåller både en kalkylator i standardformat (på bilden ovan) och en s.k. funktionsräknare. Du byter kalkylatortyp i menyn View (Visa). Man använder kalkylatorn på samma sätt som en vanlig miniräknare. Du kan utföra räkneoperationer genom att klicka med musen eller med hjälp av siffertangenterna.

Observera att precis som en vanlig miniräknare följer inte heller standardkalkylatorn i Windows räknereglerna, utan ger till exempel nio som svar på räkneoperationen 1+2*3! Därför lönar det sig vanligtvis att för säkerhets skull använda funktionsräknaren.