Mac OS

Mac OS X

Mac OS på Apples bärbara Mac-datorer och stationära datorer är ett av de enklaste att använda. Det här avsnittet visar dig grunderna för Mac-användning.

Hur du kommer igång med Mac

Första gången du slår på din Mac visas inställningsassistenten som hjälper dig med inställningen av ditt konto. Inställningsassistenten hjälper till vid skapande av ett användarkonto och definiering av användarens egna inställningar. Data och filer kan också överföras från en PC eller Mac till en annan Mac.

Användargränssnitt och grundläggande funktioner

Mac-skrivbordet illustreras nedan.

mac_screenshot_pieni

Följande presenterar Skrivbordets komponenter i korthet.

Skrivbord

Såsom i Windows, Linux och andra grafiska operativsystem, kontrolleras användargränssnittet till Mac OS X på skrivbordet (desktop). Skrivbordet är märkt med nummer 1 i bilden ovan. Skrivbordet är platsen där du ser fil-, mapp- och programfönster. De aktiva programmen öppnar på skrivbordet.

Menyfält

Högst upp på skrivbordet finns menyfältet (2) När du trycker på Apple-symbolen i övre vänstra hörnet, visar skärmen Apple-menyn där du kan ändra inställningar och datorns uppdateringar. Du kan också stänga av datorn på detta sätt. Menykommandon för varje applikation finns till höger i Apple-menyn. Använd statusmenyerna till höger i menyraden för saker som ljud, data, tid och Wi-Fi-anslutning. Du kan se Spotlight -förstoringsglassymbolen överst till höger på skärmen. Använd Spotlight till att söka efter program och filer i Dock.

Dock

Längst ned på skrivbordet finns Dock (3) . I Dock hittar du populär program, mappar och bokmärken samt Papperskorgen. Du kan också hitta de öppna program och dokument i Dock. Om du lägger till program i Dock kan du besöka den när du vill.

Gestkontroll

Precis som med andra bärbära datorer, har Mac datorer en styrplatta, som styr en pekare över skärmen. Till skillnad från andra datorer, Macs styrplatta kan användas på ett mer mångsidig med s.k. gestkontroll. Dessa fingerrörelser svep med en eller flera fingrar, som är avsedda att hjälpa att styra datorn t.ex. när man bladdrar på webbsidor. Ytterligare information om gestkontrollen finns på tillverkarens webbplats.