Tangentkommandon

Med de flesta operativsystem kan man, förutom med musen, ge olika kommandon via tangentbordet. Följande tabeller visar tangentkombinationerna för de vanligaste kommandona i olika operativsystem och vissa programtyper.

Vanliga tangentkombinationer

ALT + F4 Stänger av ett program eller ett öppet fönster
ALT + Tab Växlar mellan öppna program

 

F1 Hjälp, instruktioner
CTRL + S Lagra (s, save)
CTRL + F Sök (f, find)
CTRL + Z Avbryt
CTRL + P Skriv ut (p, print)

 

Page Up Uppåt på sidan
Page Down Nedåt på sidan
Home Till början
End Till slutet

 

CTRL + A Markera alla
Shift + klicka på punkt A och B Markera allt mellan A och B
CTRL + klicka på enskilda objekt Markera flera enskilda objekt

 

CTRL + X Klipp
CTRL + C Kopiera
CTRL + V Klistra

Tangentkombinationer för redigering av text

CTRL + B Fet stil (b, bold)
CTRL + I Kursivering (i, italics)
CTRL + U Understreckning (u, underline)
CTRL + M Större indragning
CTRL + Skifte+ M Mindre indragning
CTRL + + Växla mellan överindex och normalläge (t.ex. m2)
CTRL + Shift + = Växla mellan nedre index och normalläge (t.ex. H2O)

 

Ctrl + Home För pekaren till början av dokumentet
Ctrl + End För pekaren till slutet av dokumentet
Ctrl + piltangent För pekaren i pilens riktning ett ord åt gången

 

 

Shift + Home Markerar raden från och med pekaren till början av raden
Shift + End Markerar raden från och med pekaren till slutet av raden
Ctrl+ Shift +Home Markerar hela texten från och med pekaren till början av dokumentet
Ctrl+ Shift +End Markerar hela texten från och med pekaren till slutet av dokumentet
Shift + piltangent Markerar ett tecken åt gången i pilens riktning.
Ctrl+ Shift + piltangent Markerar ett ord åt gången i pilens riktning

Tangentkombinationer för webbläsare

CTRL + N Öppna ett nytt läsarfönster (n, new)
CTRL + T Öppnar en ny läsarflik (t, tab)
CTRL + klicka på en länk med den primära musknappen Öppna länken på en ny mellanflik med t.ex. Firefox
CTRL + G Visar ett menyfönster via vilket man kan gå över till någon viss sida

 

På många tangentbord finns en såkallad Windows-tangent mellan tangenterna Ctrl och Alt. Om man endast trycker på den då man använder operativsystemet Windows öppnas Start-menyn, men tangenten är också förknippad med andra egenskaper:Windows + E = öppnar programmet Explorer (Den här datorn),
Windows + M = förminskar (minimize) alla öppna fönster.

Kortkommandon i Mac OS X

Tangentlayouten i Apple Mac-datorer är lite annorlunda som i PC-datorer speciellt gällande funktionstangenter. Dessutom skiljer kortkommandona i OS X -operativsystemet från Windows-kortkommandona på andra sätt.   Därfor kan flera av de föregående kommandona inte tillämpas i Mac-området. Du kan lära dig Mac-kortkommandona på denna sid (länk till Apples sidor, texten på engelska).