Unix och Linux

Unix är ett operativsystem som är populärt för att det har mycket mångsidiga egenskaper:

  • Unix är lämpligt för fleranvändarsystem: flera olika användare kan använda samma Unix-server samtidigt. Om man har Unix som serveroperativsystem, kan användarna kontakta Unix-servern via såkallad fjärranslutning, med vilken de kan använda program som installerats på servern samt hantera filerna i sina hemkataloger utan att filerna eller programmen behöver lagras på de enskilda datorerna. 
  • Unix kan användas som operativsystem för både servrar och persondatorer: traditionellt har man använt Unix via fjärranslutning, men man kan också ha Unix och andra liknande operativsystem som enda operativsystem i persondatorer.

Linux är ett helt eget operativsystem, trots att det har många egenskaper som är likadana som i Unix. Därför vet man hur Linux fungerar om man har lärt sig använda Unix.