Tillämpnings- och hjälpprogram

På den här sidan presenteras Unix- och Linux-program som är vanliga i olika Unix-system. De flesta program som nämns här finns t.ex. i HU:s Unix-system, beroende på vilken server du använder.

Texteditorer

emacs
En mycket mångsidig texteditor som oftast styrs med tangentkommandon. I de flesta system kan man starta programmet med kommandot emacs eller em.

pico
En texteditor som är enkel att använda och räcker för grundläggande användarbehov. De vanligaste pico-kommandona: CTRL-o = lagra filen, CTRL-x = gå ut ur pico.

gedit
Om man har ett grafiskt användargränssnitt i din Unix/Linux, kan man också använda texteditorer med grafiskt gränssnitt. Ett exempel på en texteditor med grafiskt användargränssnitt är gedit (se bilden nedan av programmet) som levereras med t.ex. Ubuntu-Linux.

E-postprogram

pine
Pine är ett av de vanligaste e-postprogrammen (se följande bild) i Unix. Pine är ett
textbaserat serverprogram som oftast används via fjärranslutning. Man startar det med kommandot pine. Om man använder pine behöver man alltså inte installera något e-postprogram på en Unix- eller Linux-arbetsstation alls.

Evolution
Evolution är ett program för e-post, kalender och adresser utvecklat av Novell som kommer med många Linuxversioner (såsom Fedora och Ubuntu). Evolutions användarbarhet är ganska likartade med Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird.

Man använder pine via tangentkommandon. Övriga e-postprogram som används via fjärranslutning är t.ex. elm och mutt.

.forward är en fil i Unix där man kan ställa in eftersändning av e-post.

thunderbird
Det finns en Linux-version av det populära e-postprogrammet Thunderbird, som har grafiskt användargränssnitt. Thunderbird (på bilden nedan) fungerar på samma sätt med Linux som med övriga operativsystem. Det står mera om hur man använder Thunderbird i studiematerialet för Studentens digitalkompetenset.

Webbläsare och program för läsning av diskussionsgrupper

Med Unix och Linux kan man använda både grafiska och textbaserade webbläsarprogram. Dessutom finns det oftast i Unix flera olika program för läsning av diskussionsgrupper och snabbmeddelande (t.ex. irc).

lynx
Om man har textbaserad fjärranslutning med Unix, kan man starta webbläsaren lynx med kommandot lynx, men då kan man inte se t.ex. bilder på webbsidorna.

tin
Ett textbaserat program för läsning av diskussionsgrupper (newsgroups), vilket används via kommandoraden.

Firefox
Det finns en egen version av firefox för t.ex. Linux. Firefox kan rekommenderas varmt bl.a. för att den har mycket god datasäkerhet. Firefox har ett grafiskt användargränssnitt (se bilden nedan).

Firefox är förinstallerad t.ex. på Linux Ubuntu.

Kontorsprogram

Open Office / LibreOffice
Ett kontorsprogrampaket med grafiskt användargränssnitt och program för ordbehandling, kalkylering, vektorgrafik, bildspel samt skapande av databaser.

Med OpenOffice kan man lagra text- och kalkyleringsfiler m.m. enligt principerna för öppen källkod i öppna filformat. Dessa filformat är bl.a.

 • .odt = ordbehandlingsfiler
 • .ods = kalkyleringsfiler
 • .odp = bildspelsfiler
 • .odg = bildbehandlingsfiler och övriga grafiska filer

Observera att alla tillämpningar inte kan öppna filer som lagrats i ovanstående format (t.ex. det kommersiella Microsoft Office) trots öppenheten, men i motsatt riktning fungerar det vanligen bra, alltså kan man oftast öppna filer som skapats med kommersiella tillämpningar också med OpenOffice.

LibreOffice utveckalades av OpenOffices utvecklingsorganisation, och det är ganska likartade med OpenOffice. LibreOffice är förinstallerad i många linuxdistributions versioner. Följande exempel visar LibreOffices Writer-programmet i Ubuntu.

Mer information finns vid mjukvarans hemsida. Du kan också ladda ner OpenOffice-paketet från samma sidorna.

Layout-program

LaTeX
LaTeX är en programvara för layout med vilken man kan producera komplicerade textdokument. LaTeX är särskilt lämpligt om man behöver skriva ett dokument som innehåller många matematiska formler.

Med LaTeX gör man filer av typ dvi, som man med hjälp av olika hjälpprogram kan konvertera till andra filformat vid behov. Följande hjälpprogram kan vara till nytta då man använder LaTeX:

 • xdvi (ett program för att läsa dvi-filer i X-window-systemet)
 • dvips (skapa ps-filer av dvi-filer)
 • dvipdf  (skapa pdf-filer av dvi-filer)
 • ps2pdf  (skapa pdf-filer av ps-filer)

Läs mera om LaTeX: http://www.latex-project.org och http://www.xm1math.net/texmaker.

Matematik- och statistikprogram

Det är ofta lättare att använda matematik- och statistikprogram med Unix eller Linux än med många andra operativsystem. Följande program finns till förfogande i HU:s Unix-system:

 • Symbolisk beräkning: mathematica och maple
 • Numerisk beräkning: matlab
 • Statistisk databehandling: spss, sas och survo.

Bra hjälpprogram i Unix

xfig
Ritprogram för vektorgrafik.

gnuplot
Program för grafisk presentation av matematisk data.

ghostview
Program för att läsa pdf- och postscriptfiler.

acroread
Program för att läsa pdf-filer.

xview
Program för att se på bilder (jpg och andra bildfiler).