Studieplanen på nätet

Du kan börja planera dina studier genom att skapa en studieplan. Du kommer åt det nya planeringsverktyget via menyn uppe på sidan Mina studier. Gör så här:

 1. Gå till tjänsten för studieplanering
 2. Logga in med Helsingfors universitets användarnamn och lösenord
 3. Gå till fliken Studiernas struktur.
 4. Klicka på Skapa ny studieplan
 5. Välj studieplan i listan

Granska planen och välj studier

När du har skapat en ny studieplan, gå till fliken Studiernas struktur. Där kan du granska studiehelheter, mellanrubriker och studieperioder som ingår i din plan.

 1. Öppna en studiehelhet som ingår i planen genom att klicka på en rubrik i planen.
 2. När studiehelheten är öppen blir dess rubrik blå.
 3. Beroende på studiehelhetens urvalsregler innehåller helheten färdigt studier, eller så ska du själv välja studier tills urvalsregeln uppfylls.
 4. Ifall de obligatoriska studierna ingår färdigt i studiehelheten ser urvalshjälparen som öppnas till vänster ut enligt följande:
 5. Ifall den studerande själv ska välja studieperioder, ska han eller hon välja studieperioder tills urvalsregeln som syns i urvalshjälparens övre kant uppfylls. Studieperioder väljs genom att klicka på rutan till vänster om studieperiodens namn. I följande exempel ska den studerande välja endast en studieperiod:
 6. I vissa fall kan studiehelheterna innehålla andra valbara studiehelheter. Även om helheterna ser en aning olika ut lägger man till dem enligt samma princip som när man lägger till studiehelheter.
 7. Dessutom ingår det valfria studier i planen. Valfria studier kan vara studieperioder eller -helheter. Du kan lägga till dem i planen genom att klicka på knappen ”Sök studier…” och ange namnet eller koden för studieperioden eller -helheten som du söker.
 8. Komplettera dina studiehelheter med studieperioder i planen tills du uppnår den mängd studiepoäng som din examen förutsätter.

Val av prestationssätt

När du har skapat en studieplan och valt dina studieperioder, är nästa steg att välja prestationssätt för studieperioderna.

 1. Öppna en studiehelhet
 2. Klicka på minneslappsikonen i en period i studiehelheten. Detta förflyttar dig till menyn Grundläggande uppgifter.
 3. Förflytta dig till fliken Prestationssätt i menyn Grundläggande uppgifter.
 4. Välj ett av prestationssätten genom att klicka på ett sätt i fliken Sätt. Det valda prestationssättet blir blått.
 5. Klicka på välj detta sätt, varvid texten VALT visas i grönt på fliken Sätt.
 6. Upprepa för varje studieperiod i din plan

Tidsbestämning av valda studieperioder

När du har skapat en plan, valt studieperioder och deras prestationssätt, kan du börja tidsbestämma dina studier.

 1. Gå till fliken Tidsbestämning
 2. Öppna fältet med icke tidsbestämda studier genom att klicka på texten Expandera
 3. Välj en studieperiod att tidsbestämma genom att klicka på ikonen med en pil innanför en cirkel
 4. Studieplaneringssystemet rekommenderar en tidsperiod för prestationen på basis av det valda prestationssättet, men om du vill kan du placera perioden på ett annat ställe på tidslinjen
 5. Om du vill kan du välja prestationssätt även i detta skede genom att klicka på ikonen för studieperiodens grundläggande uppgifter (minneslappen)
 6. Om du vill tidsbestämma studier till sommaren, klicka på Visa sommarperioder
 7. Fortsätt placera dina studier på tidslinjen tills du tidsbestämt alla dina studier