Tillsatsprogram för webbläsaren

Nu för tiden kan man med webbläsaren bl.a. lyssna på radio, se på videofilmer och köra olika program. Nya funktioner för webbläsare utvecklas så snabbt att läsarprogrammen inte i sig kan förverkliga alla funktioner. Därför är det bäst att du försäkrar dig om att de mest använda tillsatsprogrammen (Plug-ins) för webbläsare har installerats i ditt läsarprogram. Då kan du vara säker på att webbsidorna visas på det tilltänkta sättet med alla sina egenskaper (ljud, videofilmer, inlagda tillämpninsprogram o.s.v.).

Eftersom man använder många olika tekniker för webbsidor måste du kontrollera om du har alla nödvändiga tillsatsprogram på din dator. Du kan testa medieinnehållen nedan: om följande exempel inte syns så som de beskrivs i texten ska du installera tillsatsprogrammet i fråga på din dator.

Tillsats Testa din läsare
Många webbvideofilmer och t.ex. alla demonstrationer i detta undervisningsmaterial är gjorda med Flashteknik som kräver att man har Flash Player -tillsatsprogrammet på sin dator. Om länken till höger inte öppnar en demonstration, kan du installera tillsatsen på adressen http://get.adobe.com/flashplayer/

Tillsatsprogrammet Adobe Reader gör det möjligt att läsa PDF-dokument. Om länken till höger inte öppnar en PDF-fil (där Ragnar Keskivarsen söker jobb) kan du hämta PDF-tillsatsen på adressen www.adobe.com/reader

På webbsidorna för tillverkare av olika webbläsare kan du hitta en stor mängd tillsatsprogram med vilka du kan förbättra din webbläsare på många sätt. Tyvärr finns det inte alltid en allmän standard för allting. En del sidor förutsätter till exempel att man visar videon i Microsoft Silverlight i stället för med Flash.

Förutom tillsatserna utnyttjar webbläsarna också andra program som har installerats på din dator, som t.ex. program för uppspelning av ljud- och videofiler. Följande avsnitt av studiematerialet kommer att se på dessa program.

Kom alltid ihåg datasäkerheten medan du laddar ner program. Det är oftast ofarligt att ladda ner program från stora och välkända programtillverkare, men om du inte är säker på tillverkaren ska du inte ladda ner tillsatsen!