Anmälan till undervisning i WebOodi

I det förra avsnittet 2.5.3 fick du lära dig hur du flyttar dig från studiekalendern till WebOodi för att anmäla dig till undervisning. Genom länken Anmälan i WebOodi i studiekalendern kommer du direkt till rätt anmälningssida. Nu får du lära dig hur du kan anmäla dig och återkalla anmälan.

Anmälan

När du har klickat på länk ”Anmälan i WebOodi i Sisus studiekalender tar Sisu dig till anmälningssidan i WebOodi. Längst nere på sidan finns knappen ”logga in i WebOodi” (se bilden nedan). När du klickar på knappen kommer du till inloggningssidan i WebOodi. Loggar in med universitetets användarnamn och lösenord.

Efter att du loggat in dig tar WebOodi dig tillbaka till anmälningssidan för den undervisning som du valt. Nu kan du anmäla dig! Kryssa först för den undervisningsgrupp som du vill anmäla dig till (se bilden nedan). Till höger om rutan ser du gruppstorleken, dvs. hur många studerande som får plats i undervisningen. Kom ihåg att till slut klicka på knappen Spara längst nere i fönstret. Då du har anmält dig ser du detaljerna om undervisningen eller tentamen. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna noggrant.

Om den undervisningsgrupp som du önskat dig är full tas studerande ofta ännu emot på reservplatser. Hör med läraren som ansvarar för undervisningen. Du hittar namnen under undervisningsuppgifterna. Observera också att du måste följa dina anmälningar: om du ändrar dig och inte tänker delta i undervisningen, återkalla din anmälan i god tid. Systemet ger platsen automatiskt till nästa i kön! Om du inte återkallar din anmälan kan det bli tomma platser kvar på kursen trots att reservplatskön till kursen är lång. I vissa fall delas det till och med ut bestraffningar till dem som inte återkallar en onödig anmälan, eftersom de tar platser från andra studerande.

Återkalla anmälan

Om du inte kan delta i tentamen eller undervisningen du anmält dig till eller om du av misstag har valt fel undervisning kan du själv återkalla din anmälan. Detta förutsätter att anmälningstiden till tentamen eller undervisningen fortfarande är öppen. Du kan granska dina anmälningar genom att klicka på länken Anmälningar i rullmenyn Egna studier på övre raden i WebOodi.

Om du vill återkalla en anmälan klickar du på Ta bort under Funktioner (se bilden nedan). Systemet frågar dig ännu om du är säker på att du vill ta bort din anmälan. Om återkallelsen lyckades får du en kvittering. Om återkallelsen inte lyckas måste du kontakta den ansvariga läraren.