Övriga funktioner i WebOodi

Övriga funktioner som du kan behöva i WebOodi är visning av studieprestationer, beställning av närvarointyg och studieregisterutdrag, uppdatering av egna uppgifter samt för vissa fakultet responsgivning. Vi avslutar nu genom att gå igenom dem.

Visa studieprestationer

Utgångspunkten är att dina genomförda studier visas som genomförda i din studieplan i Sisu. Om det ser ut som att det finns brister i prestationerna, kontrollera uppgifterna ännu i WebOodi. Prestationerna registreras först i WebOodi och därför är noteringarna om genomförda kurser mest pålitliga i WebOodi. Om du anser att det finns brister i noteringarna om genomförda kurser även i WebOodi, kontakta antingen läraren eller studiehandledningen vid ditt eget campus.

Du ser dina studieprestationer under Prestationer i menyn Egna studier i WebOodi. Registrerade studiehelheter visas under rubriken för helheten. Om du vill se studieavsnitten i dessa studiehelheter klickar du på +-tecknet vänster om helhetens namn och kod. Nere på sidan ser du det sammanlagda antalet studiepoäng som du har genomfört.

Beställa studieregisterutdrag

Välj under fliken Verktyg i WebOodi Registerutdrag och studieintyg.

Du kan beställa det önskade dokumentet genom att klicka på knappen Skapa registerutdrag eller Skapa studieintyg. Dokumentet skapas under samma flik inom några minuter.

Uppdatera egna uppgifter

I WebOodi kan du uppdatera dina kontaktuppgifter: som studerande ska du själv se till att bland annat information om adress, telefonnummer, hemort och överlåtelsevillkor är uppdaterade. I överlåtelsevillkor kan du bestämma bland annat om tidningen Ylioppilaslehti får skickas till dig eller inte. Om din adress eller övriga kontaktuppgifter förändras ska du anmäla det till universitetet i WebOodi. När du vill ändra på dina personliga uppgifter kan du granska dem i WebOodis inloggningsmeny genom att klicka på länken Personuppgifter.

På sidan ser du den information som har sparats om dig i studieregistret (till exempel utbildningsprogram och närvaroinformation). Du kan vid behov ändra på dina kontakt- och överlåtelseuppgifter genom att klicka på knappen Ändra.

Ge respons

I WebOodi kan du ge respons på undervisning. Du kan ge respons genom länken Egen respons under fliken Verktyg.

När du har klickat på länken får du en lista över de kurser som du har anmälts till eller som du själv har anmält dig till. Välj vilken undervisning du vill lämna respons för och gå till responsblanketten genom att klicka på länken Ge feedback före dd.mm.åååå. Länken visas om läraren har gjort en responsblankett och om responstiden är öppen.

Ge respons genom att klicka på de alternativ du väljer eller genom att välja lämpliga responsalternativ i rullmenyn. Besvara öppna frågor med egna kommentarer. De obligatoriska frågorna markeras med en asterisk (*): responssystemet godkänner responsen först få du har besvarat alla obligatoriska frågor. De obesvarade frågorna visas i rött på bildskärmen. Kontrollera din respons noggrant och klicka sedan på knappen Skicka.

Kom ihåg att du kan lämna respons endast en gång och att du inte kan ändra din respons senare! Svaren sparas i ett system där endast personal som för statistik och läraren kan läsa dem i form av statistik – utan att veta vem som lämnat respons (svaren på de öppna frågorna visas som anonyma för läraren). Du kan själv läsa responsen du har gett genom att klicka på länken Given feedback.