Videoinspelningar och streaming

Helsingfors universitet erbjuder dig en mängd olika videoinspelningar av föreläsningar och seminarier. Numera erbjuds i samband med många studieperioder även föreläsningsinspelningar eller möjlighet att följa med föreläsningarna på distans via webben.

På den här sidan berättar vi om

  • Videoinspelningar och streaming
    • UniTube-uppspelning
    • Adobe Connect
  • De studerandes egna videoproduktion
    • UniTube-nedladdningssajt

UniTube-uppspelning

Unitube är en för studerande och personal vid universitet utvecklad kanal för att se och dela videoinspelningar. Du hittar Unitube på universitetets öppna webbplats på www.helsinki.fi/fi/unitube och på fliken aktuellt i Flamma. På Unitube kan du följa med föreläsningar och inspelningar som sänds direkt från föreläsningssalar och inspelningar av föreläsningar, undervisnings- och instruktionsinspelningar och andra inspelningar som lagts ut på nätet.

På Unitube publiceras videoinspelningarna som serier så du hittar vanligtvis den du vill se genom att sortera inspelningarna enligt serie eller fakultet. Observera också att Unitubes videoinspelningar kan vara begränsade för vissa, till exempel deltagarna på en Moodle-kurs, så att alla inte har rätt att se alla videoinspelningar.

Adobe Connect

Adobe Connect -systemet för webbmöten (bättre känt som AC) möjliggör webbmötesrum med över hundra deltagare och webbseminar med 1500 deltagare. IT-centret för vetenskap CSC administrerar det för högskolorna gemensamma Adobe Connect-systemet som HU använder men som studerande emellertid inte själva kan inrätta mötesrum i.

Eftersom det fortfarande finns en begränsad mängd Unitube-föreläsningssalar har en del av de föreläsningssändningar och/eller inspelningar som erbjuds förverkligats med hjälp av Adobe Connect. Med AC-mötesrummets adress (och möjligen med rummets kod) kan du följa med undervisningen via webbläsaren eller mobilt med den avgiftsfria appen Connect Mobile. Inspelningar som gjorts direkt i systemet Adobe Connect förutsätter emellertid tillägget Adobe Flash Player om läraren inte ännu har lagt ut föreläsningen på Unitube. Därför är det inte möjligt att se AC-inspelningar i de flesta mobilappar, utan du behöver fortfarande en vanlig dator för ändamålet.

Adobe Connect har en egen användarstödsida som ger anvisningar och praktiska tips för hur du kan delta i möten.

adobeconnect

Andra undervisningsvideor

Det kan också erbjudas andra videoinspelningar under en studieperiod. En del av lärarna har eventuellt lagt ut videoinspelningar på allmänt kända tjänster för delning av videoinspelningar som till exempel YouTube eller Vimeo.  Videomaterial kan också finnas som särskilt nedladdningsbara filer till exempel i formaten avi-, mov-  eller mp4. Du kan öppna dessa filformat med visningsprogram  även om videorna även kan fungera direkt i webbläsarfönstret.

Programmet VLC player lämpar sig bra för att öppna video- och ljudfiler på universitetets datorer.

De studerandes egen videoproduktion

UniTube-nedladdningssajt

Alla som studerar eller arbetar vid universitetet har också möjlighet att lägga ut egna produktioner på UniTubes nedladdningssajt. UniTube-nedladdningssajten finns i emerita-Flamma under fliken Verktyg. Videoinspelningar, datoranimationer, ljudfiler skapade med dikteringsapparat och andra mediefiler som producerats med till exempel pekplatta, mobiltelefon eller videokamera kan sparas på nedladdningssajten.

På olika håll i universitetet finns det undervisningslokaler och studior där det har installerats Unitube-lagringsutrustning. I dessa så kallade Unitube-lokaler, som förutsätter särskilda reserveringar, kan du om du vill spela in och spara videoinspelningar direkt på Unitube-nedladdningssajten med hjälp av navigeringsbordet i salen. Närmare anvisningar om både Unitube-nedladdningssajten och om användningen av utrustningen för att spela in föreläsningar finns på Helpdesk-sidor.