Instruktioner för utförandet av kursen

1) Bekanta dig med inlärningsmålen för varje del i IKT-körkortet och bläddra igenom läromaterialet för alla delar så att du får en bild av vad som krävs.

2) Gör nivåprovet på Moodle. Testen övervakas inte och därför kan du göra den till exempel hemma. Det lönar sig att göra testet eftersom testet hjälper dig att lära saker som krävs i de olika delarna. Dessutom får du poäng för slutliga provet av att utföra nivåprovet! Märk väl att länken till kompetenstestet som görs i slutet av kursen visas på kurssidan först efter att alla nivåtest har avklarats med ett visst poängantal (se punkt 4). Observera att du kan göra provet så många gånger som du vill.

Från den egna fakultetens studiehandbok hittar du information om hur du loggar in på din fakultets Moodle-kurs för IKT-körkortet, undervisningen samt slutprovet. Dessutom får du viktig information om utförandet av IKT-körkortet från orienteringsföreläsningarna vid din fakultet och dina tutorer. Du hittar ansvarspersonernas uppgifter för fakultetens IKT-körkortsundervisning härifrån medan att klicka din fakultetens namn.

3) Då du har gjort nivåprovet ska du kontrollera dina poäng: du hittar information om poängen från länken Vitsord som ligger i vänstra menyn på Moodle. På basis av poängen ska du bekanta dig med instruktionerna för varje del i IKT-körkortet: instruktionerna hittar du från ”Vad borde jag göra efter nivåtestet?” -sidan.

Nedan finns en bild som visar en sammanfattning om hur det lönar sig att studera då man avlägger IKT-körkortet (klicka för att förstora bilden)

SuoritusmalliSVE

4) Då du har valt det bästa sättet att studera ska du bekanta dig djupare med varje del i materialet och öva antingen på egen hand eller genom att delta i undervisningen så mycket som du anser att är nödvändigt (se instruktioner). Efter att du har bekantat dig med materialet lönar det sig att göra nivåprovet en gång till för att se vad du har lärt dig. När du har fått 14 poäng (70 %) eller mer i nivåtestet, visas länken till det övervakade kompetenstestet som du ska göra till slut i slutet av Moodle-kursens framsida. Med andra ord: du kan delta i kompetenstestet först efter att du har fått 70 % av det maximala poängantalet i alla fem nivåtest!

5) I provet ska du svara på de givna frågorna och skicka dem till en dator som utvärderar svaren. Provet görs i Moodle, och det tar 60 minuter. Då du har kommit igenom provet ska du svara på självutvärderingen och ge feedback för kursen: länken till förfrågningen ligger på kursområdets framsida. Då du har svarat på båda har du avlagt IKT-körkortet!

Att få ett IKT-körkort betyder inte att du ska sluta lära dig om IKT! Om du råkar ut för problem eller om du vill repetera något kan du alltid gå tillbaka till IKT-körkortets material medan du studerar.