Så här kommer du igång!

Att avlägga studieperioden

Studieperioden Studentens digitalkompetens (3 sp) avläggs i två etapper: Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp) och Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp).  I orienteringsdelen avläggs avsnitten 1–4 i studiematerialet. Det fördjupande avsnittet i materialet avläggs efter orienteringsdelen på en särskild kursplattform och med eget kompetenstest.

Observera att innehållet (1 sp) i den fördjupande delen i anslutning till det här studiematerialet inte avläggs inom alla utbildningsprogram. Inom vissa utbildningsprogram avläggs egna kursinnehåll som beskrivs i kursböckerna för utbildningsprogrammen i WebOodi (under examensuppbyggnad). Dessa utbildningsprogram är:

  • Utbildningsprogrammet för medicin
  • Utbildningsprogrammet för odontologi
  • Kandidatprogrammet för matematiska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för fysikaliska vetenskaper
  • Kandidatprogrammet för kemi
  • Kandidatprogrammet för lärarstudier i matematik, fysik och kemi
  • Kandidatprogrammet datavetenskap

Börja så här

  • Läs först presentationen av studieperioden i kursboken för ditt eget utbildningsprogram i WebOodi (se examensuppbyggnad).
  • Logga sedan in dig i orienteringsdelen för Studentens digitalkompetens: orientering för ditt eget campus i Moodle-kursområdet. Där hittar du detaljerade anvisningar för avläggandet av studieperioden. Kursnyckeln som du behöver för inloggningen finns i presentationen av kursområdet, under kursområdets namn.

Du kommer enkelt till WebOodi och Moodle via sidan Mina studier.

Campusspecifika koder och namn på orienteringsdelen med vars hjälp du hittar kursområdena i Moodle:

DIGI-000A Studentens digitalkompetens: orientering (Centrum)
DIGI-100A Studentens digitalkompetens: orientering (Gumtäkt)
DIGI-200A Studentens digitalkompetens: orientering (Vik)
DIGI-300A Studentens digitalkompetens: orientering (Mejlans)
AYDIGI-500A Studentens digitalkompetens: orientering (Öppna universitetet)
DIGI-400A DIGITALKOMPETENS FÖR STUDERANDE: orientering (Svenskspråkig) – för alla utbildningsprogram som avläggs på svenska!

Anvisningar för hur kursen avläggs

Här nedan finns en koncentrerad bild som visar hur det lönar sig att studera studieperioden och en snabbanvisning för hur du ska avlägga kursen. Detaljerade instruktioner får du på ditt campus kursområde!

1) Bekanta dig med studiematerialet för de enskilda avsnitten och avlägg nivåtestet i Moodle.

2) Om ditt resultat i nivåtestet är under 70%, ska du läsa studiematerialets innehåll.

3) När du får 70 % eller mer i nivåtestet, visas länken till det kompetenstest som du slutligen ska avlägga i slutet av ingångssidan till Moodle-kursen. Kursen är avlagd när du har fått minst 70% av det maximala poängantalet.

Om du stöter på ett problem eller vill repetera någonting kan du alltid gå tillbaka till kursmaterialet och tilläggsläsningen även i ett senare skede av studierna.