Sökord och ämnesordlistor

Från begrepp till sökord

Vare sig du ska skriva en essä eller någon annan uppsats börjar vanligen den vetenskapliga informationssökningen med en definiering av forskningsämnet. Därför är det viktigt att fundera på terminologin och förhållandena mellan termerna noggrant. Du kan t.ex. rita ett diagram över ämnesord och nyckelord som du kommer att tänka på (begreppschema).

Ragnar ska skriva en essä om ämnet ”Hälsoeffekterna av choklad”. Han ber sin vän Alisa om hjälp, hon är känd som en skicklig debattör och en storätare av choklad. Efter att ha läst några artiklar som de hittat på Google Scholar sammanfattar de de viktigaste begreppen om ämnet i ett diagram som täcker kriterierna för essän. Under arbetet använder de två plattor av chokladen som Alisa rekommenderar.
4.2. Raimo-laatikon miellekarttaSve.

När du har hittat begreppen som bäst beskriver ditt forskningsämne kan du använda dem som sökord. Förutom orden som du kommer på själv lönar det sig att titta i ordböcker och encyklopedier, olika artiklar samt läroböcker. Man kan också använda personnamn eller geografiska namn som sökord.

När du vet vad det är du vill hitta ska du försöka ange det så tydligt som möjligt åt det sökprogram du använder. I databassökningar är standardvärdet ofta ordsökning (fritext) där man kan använda vilka naturliga ord som helst som sökord. Resultatet av en ordsökning kan vara mycket stort, eftersom sökprogrammet söker efter termen i alla fält i referensposterna.

Ämnesord och ämnesordlistor

Ämnesord (subject heading, descriptor) är en term som används i databaser och samlingskataloger för bibliotek för att beskriva det centrala innehållet i publikationerna.

Ämnesordlistor (tesaurusar), i sin tur, är listor på ämnesord som hjälper dem som matar in informationen och dem som söker information att använda ett gemensamt språk: med hjälp av ämnesordlistor är det lättare att hitta önskad information. En och samma ämnesordlista kan användas i en eller flera databaser. Du kan utnyttja både allmänna och specialordlistor:

  • Finto – en finländsk tesaurus- och ontologiservice

Ämnesordlistorna beskriver ofta också relationerna mellan ämnesorden. Man kan utnyttja denna egenskap hos ämnesordlistorna redan då man planerar en informationssökning. I ordlistans hierarki hittar du både ämnesordet och bredare (överordnat), snävare (underordnade) och relaterade termer. I ämnesordlistor står det också ofta vilken term som rekommenderas (se “Ersatta termer” på följande bild). Nedtill finns ett exempel på ämnesordet “katt” och “upphovsrätt” och dess relaterade termer i Allärs.

4.2 asiasanastoYSO-kissa-swe

4.2 asiasanastoYSO-tekijänoikeus-swe

Ordsökning ger inte lika exakta resultat som ämnesordsökning, vilka endast riktar sig till ämnesordfältet. Innan du startar sökningen, är det bäst att kontrollera att sökordet du valt används som ämnesord i databasen.

Med ämnesordsökningen kan du få ett ganska exakt sökresultat. En annan fördel är att källor på olika språk tas med i resultatet utan skild sökning. Fördelarna med ämnesord är mest tydliga då man söker i utländska databaser, där det finns mycket varierande termer. Observera dock att en enkel ämnesordsökning också kan begränsa resultaten onödigt mycket.