3.3 Att söka efter material i biblioteket och på webb

43_kirjastoaineistot

Helsingfors universitet har stora och mångsidiga samlingar av vetenskaplig litteratur. Information om samlingar i Helsingfors universitetets bibliotek hittar du från Helka databasen.

I det här kapitlet kommer du att lära dig hur man söker efter material, till exempel kursböcker, med hjälp av Helka databasen. Du får också lära dig om vetenskaplig informationssökning i det öppna nätet.

Se nedan en kort introduktionsvideo om HU:s bibliotekstjänster! Du kan öppna videon i helskärm medan att klicka på knappen i nedre högra kanten.