E-böcker

De e-böcker som biblioteket skaffat är tillgängliga i universitetets nät. Du kan söka e-böcker i Helka eller i BookNavigator.

Du kan läsa e-böcker i webbläsaren på datorn (online). Flera böcker är PDF-baserade och förutsätter Adobe Reader eller motsvarande läsprogram.

Största delen av böckerna eller delar av dem kan också lånas eller laddas ner på datorn. Nerladdning förutsätter för vissa böcker en Adobe ID-kod och för att läsa en nerladdad bok programmet Adobe Digital Editions som är gratis.

Om du vill läsa en e-bok som du lånat på flera olika enheter ska läsprogrammet godkännas med Adobe-koden. Efter godkännandet kan du överföra e-bokfilen från en enhet till en annan och öppna den med hjälp av Adobe-koden på de olika enheterna.

Lånetiderna för hela böcker varierar mellan olika e-bokstjänster. E-böcker kan inte öppnas efter att lånetiden gått ut, utan de måste lånas på nytt. Också begränsningarna för att skriva ut böcker eller delar av dem varierar mellan tjänster.

Du kan också ladda ner och läsa nästan alla e-boktjänsters böcker eller delar av dem på mobila enheter. Vissa kräver en skild app, vi rekommenderar Aldiko.

Detaljerade instruktioner om att använda e-böcker finns i E-boksguiden.

Ragnars platoniska vän Gunilla Parmesan hade skaffat en ny lägenhet och en hund. Ragnar var på väg på en inflyttningsfest, men han kände pressen av en kommande tentamen. På vägen dit tittade han in i biblioteket för att låna en tentamensbok så att han skulle kunna börja läsa genast morgonen därpå. Hemma hos Gunilla lämnade Ragnar ryggsäcken öppen i tamburen. När Ragnar skulle gå hem hittade Ragnar bredvid sin ryggsäck en mycket söndertuggad tentamensbok och rester av några lösryckta sidor. En hund satt i ett hörn. Ragnar satte sig ner och tyckte sig se i hundens urskuldande blick en uppmaning att seriöst överväga att övergå till att använda e-böcker. Ragnar nickade åt hunden. Så skulle det bli. En e-bok kan lånas på söndag morgon och den kan inte ätas.