E-resurserna: fjärranslutning och användarvillkor

Fjärranslutning

Universitetets studerande och personal har möjlighet att externt fjärranvända det e-material som HU:s bibliotek har anskaffat. Fjärranvändaren måste ha en giltig behörighet till universitetets datasystem.

Länkarna i Helka och ämnesguiderna stöder fjärranslutning. Sådana länkar leder först till inloggningssidan och efter du har loggat in till e-resursen via fjärranslutning.

När du söker material med din egen enhet utanför universitetets nätverk, är det bäst att logga in i Helka med Helsingfors universitets användarnamn.

Användarvillkor för e-resurserna

Om du har behörighet till Helsingfors universitets datasystem eller är en lokal kund i universitetsbiblioteket har du rätt att använda Helsingfors universitets biblioteks e-publikationer och databaser samt skyldighet att följa användarvillkoren. Användarvillkoren för resurserna anges i licensavtalen. Brott mot användarvillkoren kan leda till att alla användare vid Helsingfors universitet förlorar rättigheten till resursen.

Du får

  • bläddra och söka i resurserna
  • i rimliga mängder kopiera, skriva ut och spara sökresultat och enskilda artiklar som du använder i dina studier, din undervisning eller din forskning
  • överlåta enskilda artiklar för personligt bruk åt någon annan, med syfte att främja den vetenskapliga kommunikationen
  • använda resurserna som elektroniskt kursmaterial i undervisningen vid Helsingfors universitet genom att länka till dem

Du får inte

  • använda resurserna eller delar av dem för kommersiella ändamål
  • sprida, sälja eller göra ändringar i materialet eller skapa härledda verk utgående från det
  • använda programvara som systematiskt laddar ner resurserna

Logga ut från e-boken eller databasen när du inte mera behöver den. I vissa fall kan endast ett begränsat antal användare använda e-resursen åt gången.