Helsingfors Universitets bibliotekstjänster

Helsingfors universitets bibliotek betjänar enligt vetenskapsgren på fyra campus – i Centrumcampus, Gumtäkt, Mejlans och Vik. Alla campusbibliotekens böcker och andra publikationer kan hittas genom Helka-databasen.

Se nedan en kort introduktionsvideo om HU:s bibliotekstjänster!

Till Helsingfors universitet hör också Nationalbiblioteket.

Övriga bibliotek

Även vissa böcker i bibliotek som inte hör till Helsingfors universitet kan hittas genom Helka databasen. Dessa bibliotek är till exempel Museiverkets bibliotek och Finska Litteratursällskapets bibliotek.

Information om tjänsterna

Vid Helsingfors universitets biblioteks samtliga enheter finns både arbets- och umgängesrum för kunder. Arbetslokalerna som biblioteket tillhandahåller omfattar bl.a. lugna, tysta läsesaler och särskilda grupparbetsrum.

Övriga tjänster

Utlåning, returnering och reservering

I campusbiblioteken sker utlåningen som självbetjäning i en utlåningsautomat. Du kan använda Helka-bibliotekskortet för att låna böcker. Material som lånas vid Helsingfors universitets bibliotek kan lämnas tillbaka till Helsingfors universitets alla campusbibliotek.

Du kan reservera ett tryckt verk om alla exemplar i biblioteket som du valt är utlånade. Det är inte möjligt att reservera böcker som finns på hyllan eller exemplar för korttidslån (2 dygn). Det kostar en euro att reservera en kursbok, men det är gratis att reservera andra verk.

Genom att logga in på Helka för att komma åt dina kunduppgifter kan du kontrollera

  • dina person- och kontaktuppgifter (du kan också uppdatera dina kontaktuppgifter på en nätblankett)
  • eventuella låneförbud
  • lån (du kan också förnya dina lån men du kan inte förnya ett lån om materialet är reserverat eller om du har låneförbud)
  • reserveringar (du kan också återta reserveringar)
  • uppgifter om obetalda avgifter (du kan också betala avgifter)
  • byta din PIN-kod

Logga in genom att ange bibliotekskortets nummer, PIN-kod och efternamn. PIN-koden är 1234, om du inte har bytt PIN-kod i dina kunduppgifter.

Fjärrlåneservice

Om en publikation som du söker inte finns i Helsingfors universitets bibliotek eller ett annat bibliotek i huvudstadsregionen kan du vända dig till bibliotekets fjärrlåneservice. Via fjärrlåneservicen kan du beställa böcker eller artiklar från andra bibliotek som lån eller kopior . Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, med undantag av publikationer som lånas från Depåbiblioteket.

Det lönar sig att även söka böcker i:
– Allmänna bibliotek (exempelvis den för de allmänna stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda gemensamma databasen HelMet)
– De andra finländska universitetsbiblioteken (samkatalogen Melinda)
– Andra biblioteks samlingar, se webbplatsen för tjänsten Biblioteken.fi
– Arkivens, bibliotekens och museernas material i en samtidig sökning på Finna