Materialsökning

Samlingar på Helsingfors Universitets Biblioteket består av tryckta och elektroniska material, t.ex.

 • kurslitteratur
 • forskningslitteratur
 • tidskrifter och seriepublikationer
 • avhandlingar (doktors- och övriga)
 • databaser

Helka sökning

Från sökningsfältet på Helka kan du söka böcker, tidskrifter, avhandlingar och databaser.

Du kan använda t.ex. bokens titel, skribentens namn, tidskrifts titel, databasens namn och nyckelord samt ämnesord som söktermer. Helka-sökningen föreslår material som motsvarar dina sökord under sökrutan, där du kan välja det alternativ som bäst motsvarar din sökning.

 

Om du vill veta mer, klicka Söktips

Med Helka Artikelsökning kan du göra en snabbsökning i artiklar, men omfattande informationssökningar lönar det sig att göra via användargränssnitten för olika vetenskapsgrenars databaser (t.ex. Scopus, Eric, Medline).

Databaser

Biblioteket har skaffat nyttjanderätt till en mängd inhemska och utländska vetenskapliga databaser som man kan utnyttja via universitetets datornät.

Exempel på tillgängliga databaser:

 • Helka – samlingsdatabasen för biblioteket vid Helsingfors universitet. Du kan använda Helka också via materialsökning på bibliotekets webbsida.
 • Helda – Helsingfors universitets digitala arkiv innehåller bl.a. HU forskares artiklar, avhandlingar och studiematerial från HU.
 • Melinda – den gemensamma samlingsdatabasen för alla universitetsbibliotek i Finland
 • Arto – den inhemska artikeldatabasen. Den innehåller referenser till artiklar som publicerats i inhemska tidskrifter.
 • MOT Ordböcker – en samling ordböcker för olika språk och specialområden
 • Scopus – en utländsk, tvärvetenskaplig databas
 • Medic – referensdatabasen för vårdvetenskaper

Du kan använda Research Guides för att hitta databaser som är lämpliga för ditt forskningstema. Klicka på länkar för att göra sökningar i databaser.

4.3. researchguides

SFX-länktjänster

SFX är en länktjänst som länkar ihop olika typer av informationsresurser såsom artiklar i fulltext, bibliotekskataloger etc. SFX hjälper till att lokalisera resurserna.

Då du hittar en intressant artikel kan du via SFX gå vidare till artikeln i fulltext.

SFXSFX-ikon ger länk till länktjänstens meny.
I SFX-menyn kan du se information om tillgänglighet. Via länken i fältet ‘Hämta fulltext från’ kan du läsa den elektroniska artikeln.

Du kan göra länkar på websidan från länken ‘Make a link to this page’.

4.3. sfx-sve