Öppna resurser på webben

Vetenskaplig informationssökning på webben

Öppen vetenskap

Öppenhet är en central princip inom vetenskap. Bland annat öppen publicering av forskningsresultat (Open access publicering), öppna forskningsdata och öppna forsknings- och inlärningsmetoder stöder öppenhet. Open access publikationer är fritt tillgängliga för alla på webben utan avgifter. Utöver Open access tidskrifter och böcker upprätthåller flera universitet och forskningsorganisationer öppna publikationsarkiv. Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv är Helda.

Google Scholar

Du kan söka vetenskaplig information på webben med hjälp av Google Scholar. Det är den vetenskapliga versionen av Google. Kom ihåg att använda sidan för avancerad sökning när du söker information med Google Scholar. Du kan använda den till att utnyttja de vanligaste teknikerna för informationssökning.

Forskningens synlighet i sociala medier

Sociala medier har ändrat på rollerna för sökning och producering av information. Informationen är inte längre statisk, utan snarare dynamisk. På webben producerar man och delar information tillsammans.

Med hjälp av sociala medier kan du söka och följa vetenskaplig information. Ett medel som forskare använder för att lyfta fram sitt forsknings- och undervisningsarbete är att utnyttja verktygen i sociala medier. Sociala medier erbjuder också en kanal för interaktion med forskare inom samma område. Fri tillgänglighet till forskningsinformation är också lättare och snabbare via sociala medier.

De vanligaste sociala medierna är t.ex. Facebook, Twitter och YouTube. De erbjuder även forskarna en möjlighet att dela sin forskning. Genom dem kan de andra användarna följa forskarnas arbete.

I många sociala medietjänster är det möjligt att söka innehåll inom ett visst område med hjälp av hashtaggar. En hashtagg består av en fyrkant (#) och ett ord eller en teckensträng som beskriver ämnesområdet. Hashtaggar används allmänt till exempel på Twitter och Instagram. En hashtagg fungerar bäst när den inte är för generell men ändå enkel att hitta för andra användare.