Övningar i avsnitt 3.3

Övning 1 – Materialsökning på Helka

 1. Sök boken ”Hierarchical linear models : applications and data analysis methods”.
  Fundera över varför sökningens resultat innehåller två referenser till samma bok.
 2. Du vill hitta en bok, vars exakta namn du inte kommer ihåg. Du minns ändå att en av de författarna är Enli och i bokens titel finns orden ”social media” och ”politics” eller ”policy”. Hur söker du boken?

Övning 2 – Databaser

 1. Vilken databas använder du när du vill
  a) göra informationssökning i inhemska tidskriftsartiklar?
  b) veta hur man säger ’kausalsammanhang’ på engelska?

Övning 3 – E-böcker

 1. Du vill ladda ner på din mobil en e-bok, vars användning förutsätter ett läsprogram.
  Vilket läsprogram behöver du?

FACIT

I de här övningarna kan sökningar genomföras på många sätt. Facit nedan är exempel på tillvägagångssätt.

Övning 1 – Materialsökning på Helka

1.

Skriv i Helkas sökfält: “Hierarchical linear models: applications and data analysis methods”. I detta fall är det fråga om två enskilda upplagor från år 1992 respektive 2002.

2. Skriv i Helkas sökfält: “social media” Enli polit*

Övning 2 – Databaser

 1. a) Finna.fi
  b) MOT Ordböcker > välj MOT Norstedts stora engelska ordbok

Övning 3 – E-böcker

 1. Aldiko