Övningar i avsnitt 3.3

Övning 1 – Materialsökning på bibliotekets webbsida

 1. Sök boken ”Hierarchical linear models : applications and data analysis methods”.
  Fundera över varför sökningens resultat innehåller två referenser till samma bok.
 2. Du vill hitta en bok, vars exakta namn du inte kommer ihåg. Du minns ändå att en av de författarna är Enli och i bokens titel finns orden ”social media” och ”politics” eller ”policy”. Hur söker du boken?
 3. Hur söker du e-tidskrifter som handlar om sport och dess forskning?

Övning 2 – Databaser

 1. Vilken databas använder du när du vill
  a) göra informationssökning i inhemska tidskriftsartiklar?
  b) veta hur man säger ’kausalsammanhang’ på engelska?

Övning 3 – E-böcker

 1. Du vill ladda ner på din mobil en e-bok, vars användning förutsätter ett läsprogram.
  Vilket läsprogram behöver du?

FACIT

I de här övningarna kan sökningar genomföras på många sätt. Facit nedan är exempel på tillvägagångssätt.

Övning 1 – Materialsökning på Helka

1.

Det görs en ny referens till bokens varje ändrad upplaga. I detta fall är det fråga om två enskilda upplagor från år 1992 och 2002.

2.

"social media" Enli polit*

3.

Övning 2 – Databaser

 1. a) ARTO
  b) MOT Ordböcker > välj MOT Norstedts stora engelska ordbok

Övning 3 – E-böcker

 1. Bluefire Reader