3.4 Utnyttja och bedöm sökresultaten

3.4

En förutsättning för att vetenskaplig forskning ska kunna godkännas etiskt, vara pålitlig och ha trovärdiga resultat är att forskningen har bedrivits enligt god vetenskapliga praxis. I det här kapitlet ser vi på källkritik, referenspraxis, upphovsrätt och andra frågor som studeranden ofta stöter på.