3.4 Utnyttja och bedöm sökresultaten

44_tiedonarviointi

En förutsättning för att vetenskaplig forskning ska kunna godkännas etiskt, vara pålitlig och ha trovärdiga resultat är att forskningen har bedrivits enligt god vetenskapliga praxis. God vetenskaplig praxis omfattar bl.a. kritisk analys av informationskällor och att man respekterar upphovsmannens rättigheter då man använder källorna. I det här kapitlet ser vi på källkritik, referenspraxis, och andra frågor om upphovsrätt som studeranden ofta stöter på.

Du kan läsa mera om god vetenskaplig praxis i bl.a. den forskningsetiska delegationens guide och forskningsetikportalen Codex.