Om projektet

Bakgrund
Studera smart är ett treårigt projekt vars övergripande mål är att främja gymnasiestuderandens studieframgångar såväl i gymnasiet som i urvalsprov till universitet och högskolor och även i sina akademiska studier. Övergången från gymnasium till högskola är ofta krävande och undersökningar vid bl.a. Helsingfors universitet har visat att många studerande (under det första studieåret) inte har den studieteknik som krävs för att framgångsrikt klara akademiska studier. Därför upplever en del studerande en så kallad universitetschock då de inleder sina universitets- eller högskolestudier. Gymnasiestuderande står också inför stora förändringar då det nya ansökningssystemet till utbildning på tredje stadiet (KSHJ) tas i bruk år 2015.

Tio gymnasier från Svenskfinland deltar i projektet.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Syfte
Syftet med projektet är att utreda och åtgärda behovet av högskoleförberedande satsningar i gymnasierna och även utreda hur skolorna kan stödja studerandena i att utveckla studiestrategier som stöder djuplärandet och förmågan att tillämpa kunskap. Fokus ligger speciellt på hur gymnasierna kan främja utvecklingen av goda studiefärdigheter i ämnena fysik, kemi och psykologi och även hur skolorna kan stödja studerande från studieovana hem. Vår forskning fokuserar bland annat på gymnasiestuderandenas self-efficacy gällande sina studiefärdigheter och sitt lärande samt på lärarnas self-efficacy gällande undervisning och möjligheter att stödja gymnasiestuderandena att utveckla goda studiefärdigheter.

Studera smart-videoklipp

Opiskele fiksummin-videot suomenkielisellä tekstityksellä.