Material och länkar

Om tidshantering och prokrastinering

Information och övningar om prokrastinering: Dansa på Deadline
Ett verktyg för tidsanvändning: The Pomodoro Technique
Videoklipp om prokrastinering (youtube): Get my stuff done

Om studieteknik och studiefärdigheter

Läxhjälp i gymnasiet: Läxhjälp.se
Video: KTH Learning Lab – Att studera med eller utan studieteknik (youtube)
Video: KTH Learning Lab – Att ta anteckningar (youtube)
Video: KTH Learning Lab – Att läsa kurslitteratur (youtube)                                             Videoklipp om bl.a. studiestrategier och motivation: Orka plugga

Om självreglering och hur stödja studerande att bli självreglerande i sitt lärande

Zvacek, S. M. (2012): Zvacek. Hur stödja studerandena att bli mer självreglerande

Om sociala medier

Videoklipp om multitasking (Nyhetsmorgon)

Om känslor och lärande

Reinhard Pekrun (2014). International Academy of Education: Emotions and Learning

Om välmående, stress och avslappning

Folkhälsan: Avslappningsövningar
Studerandenas hälsovårdsstiftelse: Att spänna sig är en del av livet – en guide för studerande
Studerandenas hälsovårdsstifteles publikationer om bl.a. nätanvändning, sömn och stress hittas här (på finska)
Länk till webbprogrammet Jännä juttu (på finska)
Nyyti r.f.: Lär dig levnadskonst