Henry Bacon: Visuaalinen lukutaito

Professori Henry Bacon

Visuaalisella lukutaidolla tarkoitetaan taitoa ymmärtää, jäsentää ja tulkita visuaalista ympäristöä, jossa elämme.

Studia Generalia -luennossaan professori Henry Bacon pohtii muun muassa sitä, missä määrin visuaalinen lukutaito on oppimisen, ja missä määrin havaitsemisen yleisten mekanismien ohjaamaa. Ymmärtääksemme visuaalista havaintoa tai elämää ylipäätään tarvitsemme sekä luonnontieteellisiä että humanistisia lähestymistapoja ja ennen kaikkea kykyä suhteuttaa ne toisiinsa.

Henry Bacon on Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotieteen professori erikoisalanaan elokuvantutkimus. Hän on tutkinut erityisesti audiovisuaalisten representaatioiden suhdetta todellisuuden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen sekä sitä, miksi väkivalta saa taiteessamme ja kulttuurissamme niin keskeisen osan. Bacon on Suomen Elokuvatutkimuksen Seuran (SETS ry) pitkäaikainen hallituksen jäsen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin neuvottelukunnan jäsen ja asiantuntija. Hän sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2004. Professori Bacon luennoi Studia Generalia -luentosarjassa Aistit torstaina 9.10.2014

 

Näkö
Torstai 9.10.2014 klo 17.00-19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Professori Tero Kivelä: Näön rajat rikkoutuvat
Professori Henry Bacon: Visuaalinen lukutaito

Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen:

Osallistu yleisökeskusteluun:

  • paikan päällä kättä nostamalla
  • tekstiviestitse: p. 050-415 4892
  • Twitterissä: #studiageneralia
  • kommentein tässä blogissa

Luentosarjan järjestää Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. Se on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Luentosarjan ohjelma