Irma Järvelä: Musiikki meissä

Dosentti Irma JärveläLuontainen kiinnostus ääniin sekä rikas ympäröivä äänimaailma ovat saaneet ihmisen historiansa aikana luomaan musiikkia.

Musiikin harjoittaminen perustuu kuuloaistin ja aivojen yhteistoimintaan, jonka biologiaa voidaan tutkia molekyyligeneettisten menetelmien avulla. Musikaalisuuteen liittyviä perimän muutoksia on tunnistettu alueilta, joilla sijaitsee sisäkorvan kehitykseen, tunteiden tunnistamiseen ja muistiin ja oppimiseen vaikuttavia geenejä.

Studia Generalia – luennossaan Irma Järvelä kertoo musikaalisuuden biologisesta taustasta, perinnöllisyydestä ja siihen liittyvistä uusista geenilöydöksistä.

Irma Järvelä on Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan kliininen opettaja. Hänen erikoisalaansa ovat ihmisen perinnöllisten tautien ja ominaisuuksien geenitutkimus, erityisesti uusien geenien tunnistaminen koko perimän analyyseillä. Parhaillaan hän tutkii musikaalisuuden evoluutiota, musiikin soittamisen ja kuuntelun vaikutusta geenien toimintaan ja säätelyyn sekä musiikilliseen luovuuteen ja aivojen kehitykseen liittyviä geenejä yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa.

Erikoislääkäri, dosentti Irma Järvelä luennoi Studia Generalia – luentosarjassa Aistit torstaina 30.10.2014. Luento on kaikille avoin, ja sitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen. Tervetuloa!

Lisätietoa
Luentosarjan koko ohjelma