Kimmo Kontula: Tunteet ja sydän

Professori Kimmo Kontula. Kuva: Linda TammistoSydän on myyttinen ihmisyyden ydin ja sielun sijaintipaikka. Miten se aistii surun, ilon, pelon, järkytyksen?

Tunteet vaikuttavat keskushermoston ja sympaattisen hermojärjestelmän kautta monin tavoin sydämen ja verenkierron toimintaan.

Syketaajuus ja verenpaine voivat kohota vihan ja pelon myötä. Pitkäaikainen stressi voi myötävaikuttaa sepelvaltimotaudin puhkeamiseen, ja akuuttia mielenjärkytystä voi seurata sydäninfarktia muistuttava takotsubo-muutos eli “ruukkusydän”. Joillekin perinnöllistä rytmihäiriötä sairastaville akuutit tunnetilan muutokset voivat aiheuttaa jopa äkkikuoleman.

Kimmo Kontula on Helsingin yliopiston sisätautiopin professori ja HYKS:in sisätautien ylilääkäri. Hänen erikoisalaansa on kohonneen verenpaineen ja sydämen vakavien rytmihäiriötautien geenitutkimus. Kimmo Kontula on Helsingin yliopiston hallituksen jäsen, ja toimii myös useissa muissa luottamustehtävissä. Kimmo Kontula toimi Studia Generalia -tieteellisen ohjausryhmän puheenjohtajana vuosina 2010-2013.

Kimmo Kontula luennoi Studia Generalia -luentosarjassa Aistit torstaina 6.11.2014. Luento on kaikille avoin, ja sitä voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen. Tervetuloa!

Lisätietoa
Luentosarjan koko ohjelma

Katso myös:
Professori Kimmo Kontula: Ihmisen varaosat
(Studia Generalia Ikä ja terveys, kevät 2011)