1.10. Koulusta kouluun


Studia Generaliassa pohditaan tällä viikolla yleissivistystä ja nuorten hyvinvointia. Nopea yhteiskunnallinen muutos tuo molempiin omanlaisensa haasteensa.

  • Mitä on yleissivistys?
  • Mikä on koulun tehtävä yleissivistyksen kentällä?
  • Miksi vain puolet nuorista voi hyvin?
  • Voiko koulu vaikuttaa nuorten hyvinvointiin?

jari-salminen-kuva_liisa-huimaDosentti Jari Salminen:
Yleissivistys murroksessa

Yleissivistyksestä puhutaan helposti pysyvänä ja selkeästi määriteltynä ilmiönä. Aika ja vallalla olevat ihanteet vaikuttavat siihen, miten yleissivistys määritellään ja mitä sen katsotaan olevan. Tämä vaikuttaa myös siihen, millaiseksi koulun yleissivistävä tehtävä katsotaan.

Studia Generalia -luennossaan dosentti Jari Salminen pohtii yleissivistyksen määrittelyn haasteita ja jännitteitä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. “Yleissivistyksen määreestä on yhä vähemmän yksimielisyyttä. On varottava liian  nopeita painopisteen muutoksia, ja kouluilla tulee olla mahdollisuus itse määritellä yleissivistyksen sisältöjä”, hän toteaa.

Jari Salminen työskentelee vastuullisena tutkijana ja yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Hän toimii myös Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran sekä Yksityiskoulujen liiton hallitusten jäsenenä. Salmisen erityisalaa on koulutushistoria, ja hän tutkii parhaillaan opettajankoulutuksen historiaa.


Professori Katariina Salmela-Aro:
Koulu ja nuorten hyvinvointi katariina_salmela-aro_kuva-ari-aalto

Nuoren arki on ei ole helppoa. Yhteiskunnan koventuneet arvot, yksilöllisyyden korostaminen, kilpailu ja tulevaisuuden epävarmuus heijastuvat nuoriin muun muassa stressin ja univaikeuksien lisääntymisenä. Vain suomalaispuolet nuorista voi hyvin.

Luennossaan professori Katariina Salmela-Aro puhuu nuorten hyvin- ja pahoinvoinnista ja siitä, mikä merkitys koululla on sen tukemisessa. “Koulun merkitys on erittäin keskeinen. Kannustaminen ja vahvuuksien etsiminen kannattaa aina. Yksin ei kannata jäädä”, hän muistuttaa.

Katariina Salmela-Aro tutkii psyykkistä kehitystä ja hyvinvointia sekä nuorten hyvinvointia ja koulusiirtymiä. Hän työskentelee Cicero learning -professorina Helsingin yliopistossa ja psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa, ja vaikuttaa myös useissa alansa tieteellisissä verkostoissa ja hankkeissa.

Katso myös: Koulu stressaa nuoria entistä enemmän (Yle oppiminen)

 

KOULUSTA KOULUUN

Dosentti Jari Salminen: Yleissivistys murroksessa
Professori Katariina Salmela-Aro: Koulu ja nuorten hyvinvointi
Tilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Hannele Cantell

Aika: torstai 1.10.2015 klo 17.00-19.00
Paikka: Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!