15.10. Talous ja tunteet

Aleksanterinkatu (002)

Torstaina 15.10. Studia Generalia: Arki – parasta aikaa -luentosarjassa perehdytään tunteiden vaikutuksesta talouteen sekä arjen kaupallistumiseen.

 

Akatemiaprofessori Uskali Mäki: Homo economicus – aikamme ihmismuotti?
Dosentti Jukka Kortti: Arjen kaupallistuminen

Torstaina 15.10.2015 klo 17.00-19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin

Akatemiaprofessori Uskali Mäki: Homo economicus – aikamme ihmismuotti?UskaliMa_ki

 

“Homo economicus, rationaalinen talousmies, on taloustieteen teoreettisissa malleissaan ja käytännöllisissä suosituksissaan olettama tyyppi, joka häpeämättömästi ja laskelmoivasti ajaa omaa etuaan, on kyltymätön pyrkimyksissään, on olosuhteista ja toimintansa ehdoista täysin informoitu, empatiasta ja moraalisista velvoitteista vapaa robottimainen tehotoimija.”

 

Tutkimus osoittaa, että tunteet vaikuttavat talouteen huomattavasti, mutta taloustieteen tavanomaiset mallit eivät tätä ota huomioon. Mallimaailmoja asuttaa tunnekylmä homo economicus. Studia Generalia -luennossaan akatemiaprofessori Uskali Mäki tarkastelee kulttuurisia megatrendejä: maailman markkinaistumista ja ihmisen homo economisoitumista sekä näitä trendejä suhteessa toisiinsa. Mäki muistuttaa, että kapeasti koulutettujen ekonomistien lisäksi kannattaa kuunnella muidenkin alojen tutkijoita, kuten psykologeja, antropologeja, sosiologeja, historioitsijoita, politiikan tutkijoita jne.

 

Uskali Mäki toimii käytännöllisen filosofian professorina Helsingin yliopistolla, parhaillaan Akatemiaprofessorina ja on Yhteiskuntatieteen filosofian huippuyksikön johtaja. Hänen keskeisin tutkimusaiheensa on taloustieteen filosofia osana yleistä tieteenfilosofiaa. Hän tutkii muu muassa teoreettisia malleja, niiden suhdetta todellisuuteen sekä tieteidenvälistymisen dynamiikkaa.

 

jukka-kortti_244x300Dosentti Jukka Kortti: Arjen kaupallistuminen

 

Mitä tarkoittaa arjen kaupallistuminen? Huomaammeko edes, miten kaupallista arkemme on?

Dosentti Jukka Kortti lähestyy luennossaan arkea ja sen kaupallistumista historian, mainonnan ja mediakuluttamisen sekä kodin ja perhe-elämän kautta.

“Arjen kaupallistumisen määrittely riippuu paljolti siitä, mitä yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan sekä puhutaanko kaikista sosiaaliryhmistä vai vain ylemmistä luokista”, sanoo Kortti. Suomalaisessa yhteiskunnassa arjen voidaan katsoa kaupallistuneen 1960-luvulta lähtien. Silloin massatuotetut suhteellisen halvat tuotteet ja palvelut alkoivat tulla olennaiseksi osaksi laajojen yhteiskuntaryhmien jokapäiväistä elämää. Viime vuosikymmenten ilmiöt ja virtaukset taustoittavat kiinnostavalla tavalla arkeamme myös 2010 -luvulla.

Jukka Kortti on monipuolinen yhteiskunta- ja mediahistorioitsija. Hän toimii vanhempana tutkijana yhteiskuntahistorian oppiaineessa Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Kortti on myös Aalto-yliopiston televisiotutkimuksen dosentti, ja toimii erilaisissa historian, kulutuksen ja mediatutkimuksen yhdistyksissä ja verkostoissa.

 

“Arjen tutkimus on tärkeää, jotta ymmärtäisimme ihmistä, yhteiskuntaa ja kulttuuria. Ilman arjen tutkimusta niiden ymmärtäminen on vajavaista, jos ei jopa mahdotonta.”