22.10. Arkea työtä päivää

Työpöytä2

 

 

 

 

 

 

Studia Generaliassa puhutaan torstaina 22.10. työstä, työelämästä ja niiden muutoksesta: Miksi ja millaiseen suuntaan työ muuttuu? Millaisia töitä tulevaisuudessa tehdään? Mitä työ merkitsee työntekijälle; onko se yhä useammalle yksilöllistä itsensä toteuttamista?

Aiheista alustavat ja keskustelevat kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki Työväen Sivistysliitosta sekä tutkimusjohtaja Mika Pantzar Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tervetuloa!

Torstaina 22.10.2015 klo 17.00-19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin
Suorat verkkoluennot kirjastoissa, opistoissa ja oppimiskeskuksissa ympäri maan.

 

tjs_sikkeleinikkiKehittämisasiantuntija Sikke Leinikki:
Muuttuva työ

 

Työelämän muuttumisesta puhutaan tällä hetkellä päivittäin. On ennustettu muun muassa, että pätkätyöt ja yrittäjyys lisääntyvät, työ digitalisoitumiskehitys jatkuu edelleen, naisten osuus koulutuksessa ja asiantuntijatehtävissä kasvaa. Myös muut yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat työelämään: työvoiman osuus kansasta vähenee, maahanmuuton uskotaan lisääntyvän ja erityisesti nuorten työttömyyden kasvavan.

Studia Generalia -luennossaan kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki tarkastelee muuttuvan työelämän koko kuvaa ja sitä, millaiselta työn tulevaisuus näyttää.

Sikke Leinikki toimii kehittämisasiantuntijana Toimihenkiöjärjestöjen Sivistysliiton (TJS) Opintokeskuksessa. Työssään hän on kiinnostunut erityisesti pätkätyöhön, itsensätyöllistäjiin ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Leinikki on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009. Sosiologian alaan kuuluneessa väitöstyössään hän tutki korkeasti koulutettujen pätkätyöläisten ammatti-identiteetin rakentumista.

Sikke Leinikki 2009: Pätkätyöläisen urakerronta – pelon ja toivon välissä.

 

Pantzar Mika2_0309-15_photo HY_Linda TammistoTutkimusjohtaja Mika Pantzar:
Kuluttajakansalainen työelämässä

 

“Nykyihmisellä on taipumus suhtautua työelämään samalla tavalla kuin kuluttajuuteen, omaa vapauttaan korostaen.”

Mika Pantzar tuo luennossaan kiinnostavan näkökulman siihen, miten ihmisten suhde työhön näyttää vuosikymmenten aikana muuttuneen. Kuluttajakansalaisuudella hän viittaa elämäntapaan, jonka keskiössä ovat omat arjen valinnat ja niiden merkityksellisyys. Työhön suhtaudutaan yhä enemmän kuluttaja-asenteen tavoin: pyritään erilaisten vaihtoehtojen joukosta löytämään itselle paras vaihtoehto. Luennossaan Pantzar pohtii, mistä ilmiö johtuu ja millaisia esteitä tälle vapaalle itsensä toteuttamiselle mahdollisesti on.

Mika Pantzar toimii tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Tällä hetkellä hänen tutkimuksessaan painottuvat suuret tutkimusaineistot, esimerkiksi puolen miljardin sosiaalisessa mediassa lähetetyn viestin tutkimus. Pantzar tutkii myös ns. “mitattua elämää” – sitä, miten meillä on yhä paremmat mahdollisuudet ja myös halu mitata – ja samalla hallita – elämänsä eri ulottuvuuksia aktiivisuudesta unen eri vaiheisiin. Mika Pantzar tunnetaan suomalaisen yhteiskunnan ja erityisesti talouselämän asiantuntijana ja ajattelijana.

Katso myös: Kuluttajakansalaiset tulevat! EVA 2010