29.10. Arjen valot ja varjot

Lehmus

Studia Generalia-luentosarjan Arki – parasta aikaa viimeisessä tilaisuudessa puhutaan siitä, millaista varjoa ja valoa voimme toinen toisillemme luoda. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio alustaa häirinnästä rikoksena ja suomen kielen tutkija Laura Visapää kielen ja empatian yhteyksistä toisiinsa.

Torstaina 29.10.2015 klo 17.00-19.00
Porthania, luentosali PII (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin
Suorat verkkoluennot kirjastoissa, opistoissa ja oppimiskeskuksissa ympäri maan.

Kimmo-NuotioProfessori Kimmo Nuotio:
Häirintä rikoksena

Stalkkaus. Tekstarihäirintä. Seksuaalinen ahdistelu. Perheen sisäinen väkivalta. Koulukiusaaminen. Työpaikkakiusaaminen. Häirinnän muotoja on paljon, ja häirinnästä  myös puhutaan yhä enemmän.

Studia Generalia -luennossaan professori Kimmo Nuotio tarkastelee häirintää rikosoikeuden näkökulmasta. Oikeustieteellisesti katsottuna häirinnässä on kyse yksilön paitsi fyysisestä, myös henkisestä koskemattomuduesta ja sen suojaamisesta.

Asia on kuitenkin haastava paitsi yksilön, myös oikeusjärjestelmän kannalta: häirintää on monissa tapauksissa vaikeaa määritellä rikokseksi, vaikka se olisi kohteelle monin tavoin haitallista. Nuotio toteaakin, että pelkästään rikosoikeuden keinoin häirinnästä ei päästä eroon. Häirintä on joka tapauksessa tärkeää tunnistaa, siitä tulee puhua ja siihen puuttua niissä tilanteissa ja ympäristöissä, joissa häirintää havaitaan. Lisäksi tulisi kehittää hyviä toimintamalleja häirinnän ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi. Nämä tulisi edelleen saattaa muun yhteiskunnan käyttöön. “Häirinnässä on kyse käytännön ihmisoikeuskysymyksestä: miten opimme elämään yhdessä ja sopimaan kiistamme toisiamme vahingoittamatta?”

Kimmo Nuotio on rikosoikeuden tutkija ja oikeusteoreetikko. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa rikosoikeuden professorina ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina. Viime vuosina hän on ollut mukana rakentamassa Helsingin yliopiston yhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa. Nuotio on alansa arvostettu asiantuntija, joka vaikuttaa myös useissa muissa sekä oman  että muiden alojen asiantuntijaverkostoissa.

Dosentti Laura Visapää:laura-visapaa
Empatia, yhteisymmärrys ja kieli


“Hyvinvointi ei ole yksilösuoritus: ihminen ei voi hyvin, mikäli muut hänen ympärillään eivät voi hyvin. Jo pelkästään tästä, tavallaan itsekkäästäkin syystä, kannattaa yrittää vaihtaa näkökulmaa itsestä muihin ja miettiä useammin, miten voisi ymmärtää asioita toisten näkökulmasta.”

Ihmislajin evoluutiota on totuttu ymmärtämään kilpailun kautta: on ajateltu, että olosuhteisiin nähden vahvimmat yksilöt pärjäävät ja selviytyvät muita paremmin. Viime aikoina monet tieteenalat kuten biologia, sosiaaliantropologia, psykologia ja neurotieteet ovat alkaneet suhtautua asiaan toisin: Yhteistyö ja avunanto – toisen yksilön huomioiminen – nähdäänkin yhä merkityksellisempinä lajin säilymiselle.

Studia Generalia -luennossaan Laura Visapää esittelee viimeaikaista empatiatutkimusta ja sitä, millä tavoin kieli, sen käyttö ja empatia kietoutuvat toinen toisiinsa. Empatia voidaan nähdä kielikykymme edellytyksenä: sen avulla voimme asettua toisen asemaan ja erottaa toisen näkökulma omastamme. Toisaalta kieli mahdollistaa empatian, ymmärryksen ja tunteiden ilmaiseminen toinen toisillemme.

Dosentti, yliopistonlehtori Laura Visapää työskentelee Helsingin yliopistossa suomen kielen tutkijana ja opettajana. Hän on kiinnostunut erityisesti kieliopin suhteesta vuorovaikutukseen ja empatiaan. Visapää johti mm. teemaan liittyvää Onnellisuusprojekti – The Happines Project -hanketta, joka oli yksi Helsingin yliopiston Helsinki Challenge -tiedekilpailun semifinalisteista. Tutkimustyönsä lisäksi Visapää on kiinnostunut myös siitä, miten kieltä ja vuorovaikutusta voitaisiin opettaa kouluissa yhä innostavammin ja rohkaisevammin.

Katso myös: Onnellisuusprojekti – The Happines Project (Helsinki Challenge)