25.2. Kohtaamisia ja konflikteja

Kohtaamisia
Ihmiskunnan liike muuttaa maailmaa, yhteiskuntia, asuinalueita ja arjen yhteisöjä. Meistä kunkin on tarkasteltava omaa asennoitumistamme tähän muutokseen, ja rakennettava siitä oma käsityksemme. Studia Generaliassa katsotaan asiaa tieteen näkökulmasta: tällä viikolla puhutaan vieraan kohtaamisesta, asenteista, kotouttamisesta ja kaupunkitilojen kerroksellisuudesta. Tervetuloa!

KOHTAAMISIA JA KONFLIKTEJA
Torstaina 25.2.2016 klo 17.00-19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin
(ohjelma ja video mobiilioptimoituna)

PROFESSORI KIRSI SAARIKANGAS:
ELETYT, KERROSTUNEET KAUPUNKITILAT

Helsingin yliopiston taidehistorian professori Kirsi Saarikangas aloittaa Studia Generalia -illan puhumalla siitä, miten suomalaiset kaupungit ovat muuttuneet kaiken aikaa. Suuria murrosvaiheita ovat olleet muun muassa yli 400 000 Karjalan siirtolaisen asuttaminen toisen maailmansodan jälkeen sekä lähiöiden synty 1950-luvulta 70-luvulle. Saarikangas tarkastelee myös rakennetun, luonnonympäristön ja asukkaiden kohtaamista ja tätä kautta syntyvää kaupunkitilan kerrostuneisuutta. Kirsi Saarikangas on tutkinut 1900-luvun modernia asuntoa, asukkaiden ja rakennetun ympäristön suhdetta, rintamamiestaloja ja lähiöitä.
375 humanistia: Kirsi Saarikangas

DOSENTTI PASI SAUKKONEN:
SUOMI KOTOUTTAA, KOTOUTUUKO SUOMI?

Politiikan tutkija Pasi Saukkonen puhuu alustuksessaan kotoutumisesta ja kotouttamisesta eli siitä, mitä maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumisella tarkoitetaan. Hän tarkastelee myös niitä tehtäviä ja haasteita, joita maahanmuutto ja Suomen monikulttuuristuminen asettaa suomalaisille ja täkäläiselle yhteiskunnalle. Pasi Saukkonen työskentelee erikoistutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa. “Suomi muuttuu kun Suomeen muutetaan, ja olisi erittäin tärkeätä saada sekä kaikki täällä asuvat ihmiset löytämään oma paikkansa tässä maassa ja samoin saada Suomi ymmärtämään entistä paremmin paikkansa siinä maailmassa, jota määrittää vahvasti globaali liikkuvuus”.

YLIOPISTONLEHTORI TUULI ANNA MÄHÖNEN:
KOHTAAMISET KONFLIKTIEN HAASTAJINA

Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen käsittelee omassa puheenvuorossaan arkisia kohtaamisia keinona haastaa etnisten ryhmien välisiä ennakkoluuloja puolin ja toisin. Hän esittelee viimeaikaisia tutkimuksia siitä, miten ja milloin kohtaamiset edistävät rauhanomaisten etnisten suhteiden rakentamista.Tuuli Anna Mähönen työskentelee Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat erityisesti ennakkoluuloihin, syrjintään, identiteetteihin ja maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät kysymykset. “Tutkijoilta kysytään usein, mitä ennakkoluuloille voisi tehdä. Taikatemppuja ei tarvita: tasavertaisten, kunnioittavien kohtaamisten voima on jopa aiempaa luultua suurempi. Vuorovaikutukseen ei kuitenkaan aina voida tai haluta ryhtyä.”

Huomaa myös: Ihmiskunta liikkeessä 4.2.2016

STUDIA GENERALIA ON TIEDETTÄ KAIKILLE.
SEN JÄRJESTÄÄ HELSINGIN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO
TERVETULOA YLIOPISTOLLE JA VERKKOON!