10.11. Hyvä kaupunki

Studia Generalia 10.11.: Hyvä kaupunki. Kuva Teurastamolta: Erno Launis / VisitHelsinkiProfessori Laura Kolbe: Tarina tuotteeksi – vetovoimaa kaupunkihistoriasta
Yliopistonlehtori Rami Ratvio: Tilapioneerit: elämää kaupungin katveisiin
Professori Heikki Setälä: Kaupunkiluonto palvelee?

Torstaina 10.11.2016 klo 17.00–19.00
Porthania, luentosali PI (Yliopistonkatu 3)
Luennot myös verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen
Luentosarjan ohjelma ja linkit verkkoluentoihin

Professori Laura KolbeLaura Kolbe on helsinkiläinen historiantutkija ja tietokirjailija,Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu. Hänelle yliopisto ei ole pelkkä tutkimisen ahjo vaan paikka, jossa opettajat ja oppilaat vuorovaikuttavat kaikkien hyväksi. Docendo discimus, opettamalla opimme. Kolbe nauttii tiedon jakamisesta myös ihmisiä kävelyttämällä.

Laura Kolben tämänhetkiset tutkimusintressit kohdistuvat yhteiskuntaluokkien muodostumiseen sekä kansallisten identiteettien kehittymiseen ja muuttumiseen Euroopassa. Kolbelle nimenomaiset kaupungit ovat kiinnostava alusta tutkia tilan, paikan ja ajan suhdetta sekä sosiaalisten ryhmien muodostumista ja muuttumista. Hän ei kuitenkaan halua sitoutua vain yhteen tematiikkaan, vaan liikkuu kronologiassa ja aiheenvalinnassa laajalla alueella. Yhtenä pyrkimyksenä tutkimuksissaan hänellä on sitoa Euroopan ja Suomen historiaa yhteen.

Yliopistonlehtori Rami Ratvio. Kuva: HY, Linda TammistoKulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, FT Rami Ratvio on työskennellyt Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2005 alkaen. Hänen tutkimusteemansa liittyvät tilojen väliaikaiskäyttöön, elämäntyyliin, asumiseen ja arkiliikkumiseen urbaaneilla ja esikaupunkialueilla, lähiöiden sosiaaliseen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä kaupunkiympäristöjen turvallisuuden kehittämiseen. Ratvio on toiminut tutkijana useissa kaupunkialueiden kehittämiseen liittyvissä Tekes- ja EU- rahoitteisissa tutkimushankkeissa.

Ratvio on Helsingin yliopiston Opettajien akatemian jäsenenä kehittänyt tutkivaan ja yhteisölliseen oppimiseen perustuvia projektikursseja, kuten tilojen väliaikaiskäyttöä teorian ja opiskelijoiden oman toiminnan kautta käsitelleet Tilapioneerit sekä Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat -kurssit ja lähiöiden kehittämiseen perehtyvä Haasteena lähiö -kurssi.

Tilapioneerien kaltainen projekti on myös opiskelijoille uudenlainen opiskelumuoto. Kurssille valittiin 30 opiskelijaa, jotka työpajoissa suunnittelivat mitä työn alla olevalle kohteelle voisi tehdä. Marian sairaalaan luovat alat sopivat hyvin, kaupunki pystyi tarjoamaan taiteilijoille näin uusi tiloja työskentelyyn.

Professori Heikki SetäläHeikki Setälä on kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori ympäristötieteiden laitokselta. Häntä kiinnostaa luonnontieteilijänä erilaisten ekosysteemien toiminta ja niihin vaikuttavat häiriöt. Kaupungeissa, jotka myös ovat ekosysteemejä, suurin häiriötekijä on Homo sapiens.

Setälää kiinnostaa erityisesti kaupunkien viheralueiden tuottamista ekosysteemipalveluista eli asioita joita luonto tekee ilmaiseksi ihmiselle kuten ravinto, pölytys, ravinteiden kierto, haitallisten aineiden tekeminen myrkyttömäksi, kulttuuriset palvelut, esteettinen mielihyvä jne.

Setälä kertoo luennossaan mm. kaupunkien viheralueiden roolia hulevesihaittojen – tulvat, heikentynyt pinta- ja pohjaveden laatu – lieventäjänä. Luennolla selviää myös pitääkö vanha totuus paikkansa siitä, että puusto parantaisi kaupunki-ilman laatua.

Setälän viesti on, että kaupunkien viheralueet vaikuttavat suuresti ihmisen viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Ne kannattaa ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa – etenkin, kun nykyideologian mukainen kaupunkien tiivistäminen johtaa usein viheralueiden vähentymiseen.

 

STUDIA GENERALIA ON TIEDETTÄ KAIKILLE.
SEN JÄRJESTÄÄ HELSINGIN YLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO.
TERVETULOA!