Henry Bacon: Visuaalinen lukutaito

Professori Henry Bacon

Visuaalisella lukutaidolla tarkoitetaan taitoa ymmärtää, jäsentää ja tulkita visuaalista ympäristöä, jossa elämme.

Studia Generalia -luennossaan professori Henry Bacon pohtii muun muassa sitä, missä määrin visuaalinen lukutaito on oppimisen, ja missä määrin havaitsemisen yleisten mekanismien ohjaamaa. Ymmärtääksemme visuaalista havaintoa tai elämää ylipäätään tarvitsemme sekä luonnontieteellisiä että humanistisia lähestymistapoja ja ennen kaikkea kykyä suhteuttaa ne toisiinsa.

Continue reading

Aistit kiinnostivat jonoksi asti!

Porthanian ala-aulassa oli tungosta, kun lähes 600 tieteen ystävää jonotti kuulemaan Aistit-luentosarjan avaustilaisuutta torstaina 2.10.

Aiheet kiinnostivat myös yliopiston seinien ulkopuolella: suoraa verkkovideolähetystä seurattiin satojen tietokoneiden äärellä.

Eläinfysiologian professori Kristian Donner avasi luentosarjan kattavalla alustuksellaan  aistien merkityksestä ja toimintamekanismeista eri lajeilla. Professori emeritus Simo Knuuttila puhui puolestaan siitä, miten aisteja tarkastellaan filosofiassa. Oletko tullut ajatelleeksi esimerkiksi sitä, että kissan näkyvyys (kissassa oleva ominaisuus) todentuu ja aktualisoituu vasta sitten, kun joku katsoo kissaa?

Ensi viikon aiheena on näköaisti. Silloin professori Tero Kivelä luennoi näköaistin rajoista, ja professori Henry Bacon siitä, mikä on visuaalinen lukutaito. Tervetuloa!

Katso jälkikäteen: Kaiken maailman aistit 2.10.2014
Luentosarjan ohjelma

Osallistu aistigallupiin
Mitä mieltä verkkoluennoista? Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

2.10.2014 Kaiken maailman aistit

beauty boy listen tin can telephone

Syksyn Studia Generalia -luentosarja Aistit käynnistyy torstaina 2.10. teemalla Kaiken maailman aistit: Eläinfysiologian professori Kristian Donner sekä etiikan ja uskonnonfilosofian emeritusprofessori Simo Knuuttila johdattavat yleisön aistien fysikaaliseen ja filosofiseen perustaan. Tervetuloa kuulolle – Porthaniaan tai verkkoon!

Ennakkotietoa luennoitsijoista ja heidän aiheistaan:

Continue reading

Kristian Donner: Aistien ABC

KD_120x180Aistiminen tarkoittaa fysikaalisten signaalien käyttöä biologisesti mielekkään toiminnan ohjaamiseen.

  • Millaisia signaaleja on ympäristössä tarjolla?
  • Miten ne käännetään hermoston kielelle?
  • Miksi aistimuksiin voi liittyä niin voimakkaita tunnelatauksia?

Potentiaalisesti aistittavan informaation määrä ympäristössä on rajaton. On pakko olla äärimmäisen valikoiva. Evoluution myötä eläinten aistit ovat muovautuneet kertomaan ainoastaan kullekin lajille tärkeistä asioista. Lisäksi suurin osa jopa toimintaa ohjaavasta aisti-informaatiosta on ihmiselläkin tiedostamatonta – myös tietoisuuden vaatimaa aivokapasiteettia käytetään hyvin säästeliäästi.

Continue reading

Simo Knuuttila: Aistien filosofiaa

simoknuuttila120x180Aistit ja niiden toiminta ovat perinnäisesti kuuluneet filosofian  keskuskysymyksiin. On pidetty kiinnostavana, että vaikka aistien  sanotaan antavan tietoa, aistikokemuksen sisältöä kuten omenan makua ei voi kuvata sille, jolla ei ole makuaistia.

  • Ovatko aistien kohteina  olevat ominaisuudet olemassa havainnosta riippumatta, vai ovatko ne  vain aistien tuottamia?
  • Mitä tarkoitetaan aistien luotettavuudella?
  • Miten aistitoiminnan tieteelliset selitykset on muodostettu, ja mikä on niihin liittyvä tietoisuus?

Continue reading

Studia Generalia syksy 2014

beauty boy listen tin can telephone

Helsingin yliopiston kaikille avoin yleisöluentosarja torstaisin klo 17.00-19.00

Yliopistolla: Porthania, Yliopistonkatu 3
Verkossa suorana lähetyksenä ja jälkikäteen: www.helsinki.fi/videot

Suorat verkkoluennot myös Etelä-Karjalan kesäyliopistossa, Keravan Opstossa, Kianta-Opistossa, Kuhmon kansalaisopistossa ja Lahden oppimiskeskus Fellmanniassa.

Luentosarjan ohjelma Studia Generalia -verkkosivuilla

Tervetuloa!