Om Janne Wikström

Doktorand i allmän statslära med inrikting i förvaltnings- och organisationsforskning Planerare för svenskt Centrumcampussamarbete vid Helsingfors universitet Doctorate Student in Political Science Planning Officer for Swedish speaking cooperation on City Centre Campus at University of Helsinki