Mouhijärven metallinetsintämiitti 2018

Image

 

Pellolla ei ollut ahdasta, vaikka porukkaa oli paljon. Kuva: Anna Wessman.

Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna (28.-29.4.2018) SuALT-hankkeen edustajat Museovirastosta ja Helsingin yliopistosta osallistuivat Suomen tähän asti suurimpaan metallinetsintätapahtumaan Mouhijärvellä. Miitti oli Suomen Metallinetsijät ry:n järjestämä (Satakunnan ja Pirkanmaan osastot). Paikalla oli lauantaina ja sunnuntaina yhteensä 181 osallistujaa eri puolilta Suomea. Mukana oli myös Ruotsin metallinetsinyhdistyksen jäseniä, joille miitti oli ensimmäinen etsintäkerta Suomessa.

Tapahtuman aikana SuALT halusi tavata mahdollisimman monta harrastajaa ja keskustella heidän kanssaan kehitteillä olevasta tietokannasta. Samaan aikaan kun Anna Wessman haastatteli harrastajia heidän odotuksistaan ja toiveistaan tietokantaan liittyen, Museoviraston edustajat, Ville Rohiola ja Marianna Niukkanen, olivat tavattavissa omalla standillään. Paikalta harrastajat saivat esitteitä, löytöjen tunnistusapua sekä juttuseuraa arkeologiasta ja metallinetsinnästä. Osalle harrastajista miitti oli ensimmäinen kohtaaminen arkeologin kanssa.

Ville Rohiola seuraamassa metallinetsintää. Kuva: Marianna Niukkanen.

Tapahtuma oli onnistunut, vaikka oikukas sää välillä antoikin oman haasteensa. Suuren tapahtuman järjestäminen oli pieneltä yhdistykseltä iso ponnistus ja osoitus aktiivisesta toiminnasta. Kaikille oli tarjolla soppatykeistä keittolounasta. Paikalla oli myös myyntikoju, josta sai kahvia, munkkeja ja hodareita. Kuten isoissa ulkomaisissa metallinetsintätapahtumissa on tapana, myös Mouhijärvellä järjestettiin arpajaiset.

Päivän saalis, joka oli mm. saavillinen roskaa. Kuva: Anna Wessman.

Löytöjen ilmoittaminen Museovirastolle tullaan tekemään sovitusti yhteisilmoituksella. Kaikki ilmoitettavat löydöt tullaan ensin ilmoittamaan järjestäjän yhteyshenkilölle, joka koostaa niistä kaikki löydöt kattavan yhteisilmoituksen. Etsinnöissä paikalta löytyi pääasiassa uuden ajan kuparirahoja, kaksi tipparahaa, solkia ja nappeja sekä yleisesti maatalouslaitteisiin ja -koneisiin liittyviä rautaesineitä ja niiden osia. Yksi mieleenpainuvimmista löydöistä oli kultasormus, jossa oli kaiverrus ja vuosiluku 1924. Kävi ilmi, että sormus oli kuulunut maanomistajan edesmenneelle isoäidille. Kihlasormus palautettiin maanomistajalle.

Lauantai-iltana viimeisimpien löytöjen joukossa paikalta löytyi myös myöhäisrautakaudelle ajoittuva hevosenkenkäsolki. Sitä koskeva löytöpaikka rajattiin järjestäjien toimesta eikä metallinetsintää sen ympärillä enää jatkettu. Etsintäalue oli laajuudeltaan yhteensä yli 70 hehtaaria, jossa etsittävää riitti koko viikonlopuksi. Etsintäalueista järjestäjät olivat sopineet maanomistajien kanssa.

The Mouhijärvi rally 2018

On the last weekend of April (28-29.4.2018), the SuALT representatives from the Finnish Heritage Agency and the University of Helsinki attended the so far largest metal detecting rally in Finland at Mouhijärvi. The rally was organized by Suomen Metallinetsijät ry (The Finnish Metal Detecting Association). On Saturday and Sunday there were 181 participants from all over Finland. There were also members of the Swedish Metal Detecting Association, for whom it was their first trip in Finland.

Anna Wessman haastattelee harrastajaa SuALT tietokannasta. Kuva: Marianna Niukkanen.

Ville Rohiola ja Marianna Niukkanen Museovirastosta. Kuva: Anna Wessman.

During the event, SuALT wanted to meet as many enthusiasts as possible and to discuss the upcoming database. While Anna Wessman interviewed enthusiasts about their expectations and wishes in connection with the database, representatives of the Finnish Heritage Agency, Ville Rohiola and Marianna Niukkanen stood at their own stand. From there, enthusiasts got brochures, they could show their finds and talk about archaeology. For some, this was their first encounter with an archaeologist.

The event was successful, even though the poor weather was at times a challenge. The organization of a large event like this was a big effort from a small association. All participants got free soup and there was coffee, donuts and hotdogs for sale. As often in European rallies, there was also a lottery organized at Mouhijärvi.

The finds recording to the Finnish Heritage Agency will be done jointly. All finds will first be notified to the organizer’s contact person, which will then collect the find records into one large report. Amongst the finds were several Swedish and Russian copper alloy coins (AD 1600-1800), buttons together with iron objects and parts of agricultural machines. One of the most memorable finds was a gold ring with an engraving and the year 1924. It turned out that the ring had once belonged to the landowner’s late grandmother. The engagement ring was returned to the landowner.

On Saturday night, among the latest finds, a pennanular brooch from the Late Iron Age was found. The organizers then limited the find spot and the area around it and metal detecting was no longer allowed there. Yet, the search area was over 70 hectares so there was enough area to search for the whole weekend. The organizers of the rally had agreed about the search area beforehand with the landowner.