Sukupuolentutkimus työelämässä

Sukupuolentutkijoista valmistuu tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden osaajia.  Se tarjoaa monipuolisia valmiuksia toimia erilaisissa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä tehtävissä eri sektoreilla. Sukupuolentutkimuksen asiantuntijoita tarvitaan monilla eri työelämän aloilla julkishallinnosta kolmanteen sektoriin ja mediaan. Sukupuolentutkimusta opiskelleet voivat työllistyä esimerkiksi ministeriöihin, toimittajiksi, järjestöihin, yliopistoihin ja erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin.

Sukupuolentutkijoita työllistyy muun muassa ihmisoikeus- ja naisjärjestöihin, tutkijoiksi ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Sukupuolentutkimus antaa akateemisen yleissivistyksen sekä kyvyt ja taidot toimia tehtävissä, joissa tarvitaan erilaisiin valtarakenteisiin liittyvää osaamista.

Niin kutsutuista sukupuolisilmälaseista, valmiudesta huomata sukupuoleen liittyvää syrjintää ja epätasa-arvoistavia käytäntöjä, on hyötyä alalla kuin alalla. Sukupuolentutkimus on suosittu sivuaine ja eri aloille työllistyvät vievät sukupuolentutkimuksesta saamiaan näkökulmia monenlaisiin työtehtäviin ja työympäristöihin.

Sukupuolentutkimuksen opiskelijoita kannustetaan hankkimaan jo opintojen aikana kokemusta oman alan työtehtävistä. Moni maisteriopiskelija suorittaakin opintojensa aikana korkeakouluharjoittelun jossain kiinnostavassa oman alan organisaatiossa. Parhaat työnäkymät valmistumisen jälkeen saavuttaa, jos jo opintojen aikana verkostoituu alan osaajien kanssa ja pyrkii saamaan jonkin verran työkokemusta. Vaativampiin työtehtäviin pääsee tällä alalla tutkinnon, työkokemuksen ja oman aktiivisuuden kautta. Työelämätaitoja on helppoa ja antoisaa kerryttää myös omaan alaan liittyvissä vapaaehtois- ja järjestötehtävissä, joissa pääsee hyödyntämään sukupuolentutkimuksen opintoja.