Opiskelemaan sukupuolentutkimusta?

Haluatko asiantuntijaksi, joka osaa vastata seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Miksi naisten alusvaatemainoksia on joka paikassa? Miksi sairaanhoitajat ovat naisia ja insinöörit miehiä? Miksi tv-sarjassa nainen saa lyödä miestä ja se on joidenkin mielestä vieläpä hauskaa? Miksei naisia pakoteta armeijaan? Miksi seksuaalivähemmistöjä syrjitään? Mitä tekemistä rasismilla ja sovinismilla on keskenään? Miksi naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus? Miksi feminismi-sanalla on huono maine?

Sukupuolentutkimuksessa tällaisiin ihmettelyä ja tunteita herättäviä kysymyksiä pohditaan tieteellisistä lähtökohdista käsin. Jo pelkältä sukupuolentutkimuksen johdantokurssilta voit saada ratkaisevia näkökulmia sinua kiinnostaviin aiheisiin.

Sukupuolentutkimusta voi opiskella vapaana sivuaineena kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa ja Åbo Akademissa. Lisäksi kaikissa muissa paitsi Oulussa ja Jyväskylässä voi opiskella sukupuolentutkimusta pääaineena maisteriopinnoissa.

Sukupuolentutkimusta voi alkaa opiskella monesta eri syystä. Tavoitteena voi olla hankkia asiantuntemusta jostain rajatusta sukupuolentutkimukseen liittyvästä aiheesta ja myöhemmin työllistyä tätä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Sukupuolentutkimusta voi alkaa opiskella myös yleisen mielenkiinnon vuoksi tai siksi, että haluaa ymmärtää yhteiskunnan epätasa-arvoistavia rakenteita.

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat

> hallitsevat erittäin hyvin kriittisen ajattelun ja osaavat tunnistaa ja analysoida sukupuoleen liittyviä valtarakenteita ja sukupuolen yhteiskunnallista sekä kulttuurista rakentumista

> tuntevat feminismin ja naisliikkeen historiaa ja erilaisia teoriaperinteitä

> kykenevät itsenäiseen työskentelyyn ja tutkimuksen tekemiseen halliten hyvin tutkimusmenetelmät, tutkimus- ja ammattietiikkaan liittyvät asiat sekä analyyttisen ajattelun taidon

> ovat ongelmanratkaisukykyisiä ja oma-aloitteisia sekä aina valmiina oppimaan nopeasti uusia asioita