D2

Olipa kerran tarinallinen verkkototeutus

Esityksen aineisto

Linda Saukko-Rauta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Vaatetusalan esimiestaidot -verkkototeutus käsittelee työnjohtamisen valmiuksia. Opiskelijalle tulevat tutuksi alan organisaatiorakenteet, toimivan työyhteisön merkitys, esimiehen rooli, ohjeistukset sekä tuotannon prosessit, työsuojelun perusteet ja opitun jakaminen työyhteisössä.

Verkkototeutus on rakennettu kuvitetun tarinan avulla toiminnalliseksi oppimispoluksi, jossa edetään monipuolisten case-esimerkkien avulla lähdöstä maaliin. Tarinan avulla opiskelija saa pohtia ja kokeilla erilaisia esimiestyön tilanteita työnhaastattelusta perehdytykseen ja työpaikan konfliktitilanteisiin tai vaikkapa kehityskeskusteluun.

Miten tarinallistamisen keinoin saadaan opiskelijat koukuttumaan ja houkuttumaan verkkokurssista? Vedetyn kurssin tulosten perusteella ilmeisen hyvin. Esityksessä kerrotaan myös muista tarinallisista esimerkeistä kieltenopetuksen saralla.

Tavoitteena on ollut luoda valmiista substanssisisällöstä houkutteleva kurssimateriaali, jossa aikuisopiskelija pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan käytännössä. Vaatetusalan opettaja on antanut sisällön ja uusmediasuunnittelija (= verkkopedagogiikan tuki) on avustanut tarinan kehittelyssä.

Tarinallisuuden ei myöskään tarvitse aina olla osoittelevaa olipa kerran -kerrontaa, vaan esityksessä pureudutaan myös yleisimmin verkkokurssin käsikirjoittamiseen ja punaisen langan metsästykseen.

 

1 Response to D2

  1. Pingback: Mindmeister « oppiaikakaikki

Comments are closed.