Mobiilioppimista yliopistoon?

Jukka Koivisto ja Sara Sintonen, Helsingin yliopisto, Palmenia

Esitys

Mobiililaitteet ovat tulleet kiinteäksi osaksi arkeamme. Ne ovat 
keskeisessä osassa arjen vuorovaikutustilanteita, samoin kuin 
esimerkiksi omaehtoista tiedonhankintaa ja itseopiskelua. Miten 
yliopistolla suhtaudutaan mobiilioppimiseen? Pyydetäänkö luentosalien 
ovilla vielä ”sulkemaan matkapuhelimet” vai onko kulttuuri muuttunut?
Mobiilioppimiseen liittyy kiinteästi myös ajatus tallentamisesta, 
jakamisesta ja muokkamisesta eri tavoin. Dokumentoiva tallentaminen on 
opiskelijoita kiinnostava esitystapa, miten sitä voisi hyödyntää 
laajemminkin?

Mobiilioppimista yliopistoon -työpajassa tutustutaan mobiilioppimisen 
tapoihin konkreettisten esimerkkien avulla. Tavoitteena on edistää 
opetushenkilöstön tietämystä asiasta sekä osaamista erilaisten 
mobiilioppimisen ratkaisujen suhteen. Yhteistoiminnallisuus, opiskelijan 
aktivointi, osallistaminen sekä jakaminen ovat workshopin keskeisiä 
periaatteita.