Onnistu oppimisessa omilla laitteilla – Hämeen Ammattikorkeakoulun Biotalouden BYOD-projektin kokemuksia

Johanna Salmia ja Jaana Nuuttila Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden yksikkö

Esitys

Tämän päivän nuoret, diginatiivit, ovat teknologian, sosiaalisen median ja mobiililaitteiden suurkuluttajia ja useimmiten heillä on käytössään uudenaikaiset tablet-laitteet ja älypuhelimet. Opiskelijat hallitsevat laitteiden käytön perusteet ja omien laitteiden käyttö koetaan luontevaksi. Opettajalta tarvitaan pedagogista näkemystä, ohjausta ja tukea siihen, miten niiden hyödyntäminen sovelletaan oppimiseen. Opettajan rooli on jo muuttunut perinteisestä tiedon jakajasta ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ohjaajaksi. Opiskelijan rooli on muuttunut passiivisesta kuuntelijasta ja tiedon jäljentäjästä aktiiviseksi uuden tiedon tuottajaksi ja tekijäksi. Ohjaus tapahtuu opiskelijan sitä tarvitessa. HAMKin Biotalouden yksikössä opiskellaan luonnonvara-alalla sekä luokissa että monimuotoisessa oppimisympäristöissä oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella. Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti niin yhteisöllisenä tiimityöskentelynä kuin yksilötyönä. Päätimme syksyllä 2014 aloittavien opiskelijoiden kanssa hyödyntää heidän omia laitteitaan, niin kannettavia tietokoneita kuin mobiileja, oppimisessa ja käynnistää BYOD-projektin (BYOD = Bring Your Own Device). Tavoitteina oli -teknisten asioiden (tulostaminen omalta laitteelta, langaton verkko, latauspisteet) mahdollistaminen -kokemuksien ja esimerkkien kerääminen tilanteista, joissa opiskelijat käyttivät omia laitteitaan ja mitä niillä käytännössä tehtiin -palautteenkeruu ongelmatilanteista, ja niiden konkreettiset ratkaisut

Lähtökohtaisesti suurimmassa osassa toimipisteitä aloitettiin omien laitteiden käytön suhteen alusta. Yhdessä toimipisteessä opiskelijat olivat käyttäneet omia laitteita jonkin verran jo edellisenä lukuvuonna. Toisaalla aloittaville opiskelijoille oli tarjolla kannettavien tietokoneiden luokka, joka vähensi omien laitteiden käyttöä. Projektista tiedotettiin laajasti organisaation sisällä, jotta kaikki opettajat ja opiskelijat olivat tietoisia tavoitteista ja kokemusten keräämisestä. Varsinainen toiminta tapahtui opiskelijoiden kanssa käytännön tehtävissä. Opettajat kokosivat case-kuvauksia, joita kerättiin yhteiseen Google-dokumenttiin, johon oli kaikilla kirjoitusoikeudet. Projektin päätteeksi opiskelijoilta kerättiin palaute, jonka avulla selvitettiin niin mobiililaitteiden, kannettavien tietokoneiden, erilaisten sovellusten kuin ATK-luokkien käyttöä. Palautetta kerättiin myös oppimistehtävistä ja niiden soveltuvuudesta omalla laitteella tehtäviksi, ePortfolioiden kokoamisesta ja infrastruktuurista eli langattomat verkot, latauspisteet, tulostaminen omilta laitteilta. Omien laitteiden käyttö oppimisessa tukee hyvin nykyistä opetusmallia, eikä vaadi arviointitavoilta erityisiä muutoksia.

Johtopäätöksissä nostamme esiin erityisesti HAMK Biotalouden Mustialan yksikön kokemuksia. Opiskelijoilla omien laitteiden käyttö on luontevaa. Laitteet ovat suurimmalla osalla aina mukana ja niitä käytetään päivittäin esimerkiksi luennolla muistiinpanojen tekemiseen, oppimistehtävien työstämiseen tiimeissä ja pilvipalveluiden käyttöön. Erikoisohjelmien käyttö ei ole este omien laitteiden hyödyntämiselle. Toimisto-ohjelmapaketti on ladattavissa opiskelijoiden koneille ilmaiseksi. Joitakin ammattialan sovelluksia voidaan käyttää etäkäyttöliittymän (VDI) kautta. Omista laitteista käytetään sekä älypuhelimia ja kannettavia tietokoneita. Kaikilla ei kuitenkaan aina ole omia laitteita mukana, jolloin apua on ollut tiimityöskentelystä. Tällöin voidaan valita, keiden välineillä tehtävät toteutetaan ja jaetaan. Opiskelijat ovat kokeneet, että mobiilius on lisännyt opiskelun mielekkyyttä. Oppimistehtävät koettiin kohtuullisen sopiviksi omilla laitteilla tehtäväksi. Opettajalta vaaditaan aikaa perehtyä eri laitteisiin ja sovelluksiin, jotta perusosaaminen on kunnossa. Tätä kautta he osaavat välittömästi tukea opiskelijoita oppimistilanteissa omien laitteiden käytössä, tehtävien tuottamisessa ja niiden jakamisessa. Opettajilla tulisi myös olla mahdollisuuksia ja innokkuutta seurata opetusalan ja siihen liittyen teknologisten innovaatioiden kehittymistä saaden sitä kautta uusia ideoita oppimistehtäviin ja niiden toteuttamiseen liittyen.