Vakioitu Moodle-pohja linjakkaan opetuksen tukena

Hanne Heickell ja Saara Repo, Helsingin yliopisto, avoin yliopisto

Esitys

Verkko-oppimisalustat antavat opettajille mahdollisuuden muokata
kurssisivuja mieleisikseen. Opiskelijoille eri opettajien kurssit
saattavat näyttäytyä sekavina ja oppimista kuormittavina. Moodle-pohjan
vakioiminen varmistaa, että opiskelijat saavat kurssiympäristöstä
tarvitsemansa tiedot oppimisen tueksi. Pohja myös ohjaa opettajaa
suunnittelemaan kurssia linjakkaan opetuksen periaatteiden mukaisesti.
Minkälaisia elementtejä vakioidussa pohjassa tulisi olla?

Työpajassa tutustutaan Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa
käytössä oleviin Moodle-pohjiin. Alustuksen jälkeen osallistujat
suunnittelevat omia pohjiaan yksin tai ryhmätöinä. Osallistujien toivotaan
ottavan mukaan kannettavat tietokoneet tai tabletit, mutta ryhmätöihin voi
osallistua myös ilman omaa laitetta.