Yrittäjyyden sulautettu kipinä

Mauri Kantola ja Jarmo Mäntyvaara, Turun Ammattikorkeakoulu
Esitys

Tarkoituksenamme on esitellä sulautuvan opetuksen mallilla toteutettua koulutusta – ja aiheeseen liittyvää tutkimusta. Taustalla on Turun AMK:ssa pitkän tradition omaava tradenomikoulutuksen muoto, jossa yritysten omistajat ja/tai edustajat kertovat opiskelijoille yrityksistään ja yrittäjän taipaleestaan. Toimintaa on toteutettu sekä opiskelijoiden suorittamin yritysvierailuin että seminaarityyppisin tilaisuuksin, joissa yrittäjät ovat vierailleet. Opiskelijoita on aktivoitu myöntämällä heille opintopisteitä osallistumisesta vierailuihin ja tilaisuuksiin, niiden järjestämisestä sekä niihin liittyvistä kirjallisista opintotehtävistä. Yrittäjyyden kipinä-toiminnalla on ollut tavoitteena lisätä yrittäjien ja opiskelijoiden suoraa kontaktia, verkostoitumista ja aktivoida opiskelijoita yrittäjyyteen sekä kehittämään Turun amk:ssa luotua yhteistä innovaatiopedagogiikan strategiaa.

Kuvatun koulutuksen monimuotoistaminen aloitettiin siirtämällä aluksi yritysvierailujen aikana käsiteltyjen aihepiirien pohjalta laadittujen esseemuotoisten tehtävien palautus verkkoon. Seuraavana vaiheena yrittäjien kertomuksia alettiin videoida. Aluksi tämä tapahtui yhteistyössä kaupallisen paikallistelevision kanssa. Tilaisuudet olivat nähtävissä paikallisella televisiokanavalla niille varatuilla lähetyspaikoilla. Lähetyksistä tehtyjä taltiointeja käytettiin opetusmateriaalina luokkahuone-opetuksessa. Kolmannessa vaiheessa yrittäjyyden kipinä -tilaisuuksien videoinnit siirtyivät ammattikorkeakoulun henkilökunnan toimesta kevyempään mobiiliformaattiin. Tilaisuudet videoitiin kamerapuhelimilla, action-kameroilla ja kevyillä nettikameroilla mp4-muotoon. Videoita julkaistiin Vimeo ja You Tube -alustoilla ammattikorkeakoulun kanavilla. Lisäksi videoiden pohjalta laadittiin tehtäväsarja-kokonaisuus Eliademy-mobiilialustalle yhdessä YouTube -videoiden kanssa. Myös muuta tapahtumiin liittyvää toimintaa kehitettiin perustamalla mm. yrittäjyyden opiskelijatutor-toimintaa. Lisäksi on perustettu Yrittäjyyden tie – Face Book ryhmä, jota käytetään keskinäisenä tiedotus- ja keskustelukanavana.                       Tähän mennessä koulutuksen sulautuvan mallin kehittämisestä on huolehtinut Turun amk:n henkilökunta. Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä opiskelijoiden osallisuutta videointitoimissa, verkkosovelluksen ylläpidossa sekä some-muotojen kehittämisessä.

Toivomme tilaisuuteen osallistuvilta ideoita ja kommentteja toiminnan edelleen kehittämiseksi.