Eurooppalainen kaupunki –seminaarin ohjelma julkaistu

Eurooppalainen kaupunki –seminaari //
The European City -seminar

Helsingin yliopisto, 17. – 18.6.2010

Paikka: Metsätalo. Unioninkatu 40. Luentosali U40S4

Argumenta: Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana –hankkeen järjestyksessä viides ja viimeinen seminaari järjestetään 17. ja 18. kesäkuuta Helsingin yliopistolla. Seminaarin teemana on Eurooppalainen kaupunki. Seminaarissa pohditaan eurooppalaisen kaupungin tulevaisuutta, eurooppalaisen kaupunkitutkimusparadigman haastetta amerikkalaisen kaupungin paradigmalle ja tehdään yhteenveto aikaisempien seminaarien keskusteluista.

Seminaari on avoin ja ilmainen kaikille. Seminaarin kieli on englanti.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostitse Giacomo Botta:lle osoitteeseen: giacomo.botta@helsinki.fi

Tervetuloa!

Ohjelmaluonnos

Eurooppalainen kaupunki –seminaari //
The European City -seminar 17. – 18.6.2010

U40S4 (Metsätalo – Unioninkatu 40)

Thursday, 17 June

13 -00 – 15:00

Introduction by Anne Haila (University of Helsinki)

Robert Beauregard (Columbia University): European Cities and the American Gaze

Manuel Aalbers (University of Amsterdam): European Cities in the Financial Crisis

Comments by Sampo Ruoppila (University of Turku)

Coffee pause

15:30 – 17:00

Alan Harding (University of Manchester): Agglomeration and governance; getting real about the European metropolitan challenge

Jenni Airaksinen (University of Tampere): Growing city-regions in Europe: Structures and practices of metropolitan governance

Comments by Jussi Kulonpalo (University of Helsinki)

~

Friday, 18 June

10:00 – 12:00

Anne Haila (University of Helsinki): Urban science?

Guido Martinotti (Bicocca University): Surfing the Tsunami. Physical and mental in the development of the meta-city

Jani Vuoltenaho (University of Helsinki): Powerlands and Flamingos, even in Finland: the megatrends and commodification of urban naming

Comments by Timo Cantell (City of Helsinki)

Lunch

13:00 – 15:00

Moritz Föllmer (University of Leeds): European urbanity in the 20. Century

Outi Ampuja (University of Helsinki): Perspectives to urban soundscape and noise pollution problems

Eurooppalainen kaupunki -seminaari 17.-18.6.2010

Argumenta: Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana -hankkeen viides ja viimeinen seminaari järjestetään 17. ja 18. kesäkuuta Helsingin yliopistolla. Seminaarin teemana on Eurooppalainen kaupunki.

Eurooppalainen kaupunki -seminaarissa pohditaan eurooppalaisen kaupungin tulevaisuutta, eurooppalaisen kaupunkitutkimusparadigman haastetta amerikkalaisen kaupungin paradigmalle ja tehdään yhteenveto aikaisempien seminaarien keskusteluista.

Kysymyksiä, joihin etsitään vastausta ovat, ovatko eurooppalaisen kaupungin tunnusomaiset piirteet (kaupunkisuunnittelun merkittävä rooli, julkinen maanomistus, julkiset palvelut ja kaupunkikeskustan historiallinen kerroksellisuus) uhattuja ja mitä annettavaa eurooppalaislla klassikoilla (Max Weber, Georg Simmel ja Emile Durkheim) on modernille kaupunkitutkimukselle.

Seminaarin ulkomaisiksi puhujavieraiksi on vahvistunut mm. professori Guido Martinotti (Milano Bicocca University), professori Robert Beauregard (Columbia University), tutkija Moritz Föllmer (University of Leeds) sekä tutkija Manuel Aalbers (University of Amsterdam).

Seminaarin ohjelma ja tarkempia tietoja puhujista sekä käsiteltävistä aiheista julkaistaan tällä sivulla myöhemmin.

Ecological City on University of Helsinki News

The Argumenta: Ecological City -symposium in Lahti was featured in the news sectiom of the University of Helsinki website on 2.2.2010.

Please click HERE to continue reading the article in Finnish.

Ecological City -symposium Materials Available Online

The Powerpoint  presentation slides of the speakers of the Argumenta: Ecological City symposium in Lahti 28.-29.1.2010 are now available as PDF-files on professor Philip James’ (University of Salford, UK) Urban Nature -webpages.

Please click HERE to get to the pages.

‘Ecological City’ Symponsium. Lahti 28.-29.1. 2010

Ecological City – Symposium 28.-29.1. 2010

Kongressikeskus Felmanni, Kirkkokatu 27, Lahti.

The Ecological City Symposium will tackle issues such as the functioning of urban ecosystems, the effects of climate change on cities and on urban well-being and sustainable development of Finnish cities. New multidisciplinary approaches to urban ecology such as ecosystem services will be discussed. Questions such as whether densely built cities as opposed to urban sprawl will benefit nature will be presented and debated by foreign and Finnish researchers, as well as activists and representatives of cities.

Seminar program is organized by professors Jari Niemelä (Urban Ecology) and Heikki Setälä (Urban Ecosystem Studies) from the Department of Ecological and Environmental Sciences, University of Helsinki.

The seminar is free and open to public. As the number of  participants is restricted to 60 persons, we would kindly encourage prelimi-nary registrations by email to: urban-studies@helsinki.fi. Welcome!


Day 1. Thursday 28.1.

9.30-10.00 Registration and morning coffee

10.00-10.15 Opening of the Symposium
Professors Anne Haila, Heikki Setälä and Jari Niemelä (University of Helsinki)

10.15-11.00 ‘What is an Ecological City?’
Philip James (School of Environment & Life Sciences, Univ. of Salford)

11.00-11.45 ‘What is an Ecological City from the City’s Point of View?’ Kaarina Heikkonen (City of Helsinki)
Comments: Timo Permanto (City of Lahti)

11.45-12.15 Discussion

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 ‘Ecosystem Services in Cities: What and Why?’
Thomas Elmqvist (Dept of Systems Ecology, and Stockholm Resilience Center, Stockholm University)

14.00-14.30 ‘Ecosystem Services in Cities from the City’s Point of View’ Stefan Skog (City of Vantaa)
Comments Kari Porra (City of Lahti)

14.30-15.00 Coffee

15.00-15.45 ‘Green Space and Human Health’
Kalevi Korpela (Dept. of Psychology, University of Tampere)

15.45-16.30 ‘Planning for an Ecological City’
Stephan Pauleit (Professor in Strategic Landscape Planning and Management, Munich Technical University, Freising, Germany)

16.30- 17.00 General Discussion

Day 2. Friday 29.1.

09.00 – 09.45 ‘Ecology, Architecture and Aesthetics in Cities’
Santtu von Bruun (City of Lahti)

09.45 – 10.30 ‘Planning for an aesthetic city’
Arto Haapala (Aesthetics; Department of Philosophy, History, Cultural Studies and Art Research)

10.30 – 12.00 Group work on issues dealt with during day 1.
Aim of the group work is crystallize ideas and views of (a) how these issues should be tackled scientifically (i.e. what are the interesting and essential research questions), and (b) what are planning implications of these issues. The goal is to produce a summary of the group works that could be published as part of the proceedings.

Working groups:
1.    Ecological City
2.    Ecosystem Services in Cities
3.    Ecology and Human Health
4.    Planning for Ecology in Cities

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Presentation of the Group Work and Discussion

14.30-15.00 Coffee

15.15-16.00 Invited Commentaries

End of the seminar

* * *

Download the program in PDF-form by clicking: Ecological_City-Programme.

Ekologinen kaupunki -seminaari 28.-29.1. 2010

Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana -seminaarisarjan järjestyksessä neljäs seminaari ‘Ekologinen kaupunki järjestetään Lahdessa Kongressikeskus Felmannissa torstaina 28. ja perjantaina 29. tammikuuta 2010.

Ekologinen kaupunki -seminaarissa pohditaan kaupunkiekosysteemien toimivuutta, ilmastonmuutoksen vaikutuksia hyvinvointiin ja pahoinvointiin kaupungeissa sekä kestävää kaupunkikehitystä, keskustellaan uusista lähestymistavoista (kuten ekosysteemipalvelut kaupungeissa) ja väitellään kysymyksestä säästääkö tiheästi rakennettu kaupunki luontoa ja vähentävätkö suuret kauppakeskukset taajamien ulkopuolella ostosmatkailua.

Seminaarin ulkomaisia puhujavieraita ovat mm. professori Philip James (Salford University), professori Thomas Elmqvist (Stockholm University)  professori  Stephan Pauleit (University of Copenhagen). Kotimaisia puhujia ovat mm. Pekka Kansanen  (Helsingin kaupunki), Santtu von Bruun (Lahden kaupunki) ja Arto Haapala (Helsingin yliopisto).

Seminaarin järjestävät Helsingin yliopiston professorit Jari Niemelä (Kaupunkiekologia, Biotieteellinen tdk, Bio- ja ympäristötieteiden laitos) ja Heikki Setälä (Kaupunkiekosysteemitutkimus, Biotieteellinen tdk, Ympäristöekologian laitos).

Seminaari on ilmainen ja yleisölle avoin. Semimaarin tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Active City // Aktiivinen kaupunki -seminaari 24.-25.9.

Helsingissä 24.-25.9. 2009 järjestettävässä ‘Active City // Aktiivinen kaupunki’ -seminaarissa pohditaan väestön vanhenemisen, eri kulttuurista saapuvien maahanmuuttajien ja lisääntyneen aktivismin (valtaukset ja katujuhlat) haasteita kaupunkien koheesiolle sekä keskustellaan erilaisista poissulkemisen, integraation ja positiivisen diskriminaation menetelmistä.

Paikkana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Laituri Narikkatorilla Kampissa sekä Helsingin yliopisto.

Seminaarin on kaikille avoin ja maksuton. Toivoisimme ystävällisesti seminaarin osanottajia ilmoittautumaan ennakkoon osoitteeseen:
urban-studies@helsinki.fi

Tervetuloa!

* * *
ARGUMENTA – Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana ‘Active City’ // ‘Aktiivinen kaupunki’
September 24th & 25th 2009 // 24.-25.9.2009


Torstai 24. syyskuuta

Sessio 1.  Helsingin yliopiston päärakennus,
Fabianinkatu 33, uusi puoli, sali 12

13.15-16.15  Professori Anne Haila (Helsingin yliopisto): ‘Introduction to Argumenta Seminar Series’

Jenny Robinson (The Open University, UK): ’The Spaces of Circulating Knowledge: City Strategies and
Global Urban Governmentality’
Comment: Maroš Krivy (University of Helsinki)

Jan Vranken (University of Antwerp): ‘Between Differentiation and Exclusion. Forms of Urban Differences’
Comment: Humprey Kalanje (Helsinki University of Technology)

Chair: Docent Annika Teppo (Univeristy of Helsinki)


Session 2. Kohtaamispaika Laituri, Narinkkatori, Kamppi.

17.00-19.00

Jenny Robinson (The Open University, UK): ’The Spaces of Circulating Knowledge’

Jan Vranken (University of Antwerp): ‘Between Differentiation and Exclusion: Forms of Urban Differences’

Comments:
Markku Lankinen (Helsinki Urban Facts)
Humprey Kalanje (Helsinki University of Technology)
Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki)

Chair: Professor Peter Ache (Helsinki University of Technology)


Perjantai 25.9. 2009

Sessio 3. Helsingin yliopisto, Unioninkatu 38F, F211

10.15-12.15
Kaarin Taipale (Helsingin kauppakorkeakoulu):
’Ulkoistettu kaupunki’

Hille Koskela (Helsingin yliopisto): ’Pelkokierre’

Kommenttipuheenvuoro:
professori Timo Kopomaa (Helsingin yliopisto)

Puheenjohtaja: Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki)

12.15-13.15 Lounastauko

13.15-14.15

Marianna Kajantie (Helsingin kaupunki):
‘Julkinen tila: ilman lupaa vai luvan kanssa?’

Aleksi Lilleberg: ’Projekti Sosiaalikeskus Kalasatama, Helsinki’

Puheenjohtaja: Jussi Kulonpalo (Helsingin yliopisto)

14.15-14.45

Kahvitauko

14.45 – 15.15

Keskustelu ja seminaarin loppuyhteenveto.

Puheenjohtaja: Annika Teppo (Helsingin yliopisto)

Seminaarin päätös

Lataa Aktiivinen kaupunki -seminaarin ohjelma PDF-muodossa.

* * *

Järjestäjät: prof Peter Ache (peter.ache@tkk.fi), tutkijatohtori Annika Teppo (annika.teppo@helsinki.fi) ja Aleksi Neuvonen (aleksi.neuvonen@dodo.org)

Keskustelut -osio päivitetty

Hankkeen blogin Keskustelut osioon on lisätty kesäkuussa 2009 Helsingin yliopistolla pidetyssä ‘Innovatiinen kaupunki’ -seminaarissa kirjattuja keskusteluja ja puheenvuoroja sekä professori Thomas Benderin (NYU) Suomeksi käännetty esitys seminaarissa otsikolla ‘New York ja luovuuden kulttuuri’.

Keskusteluja on mahdollista kommentoida vapaasti.

Aktiivinen kaupunki // Active City -seminaarin 24.-25.9.2009 ulkomaiset puhujavieraat varmistuneet

Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana -seminaarisarjan Aktiivinen kaupunki // Active City -seminaarin 24.-25.9.2009 ulkomaisiksi puhujavieraiksi on vahvistunut Jenny Robinson (The Open University, UK) teemalla ’The Ordinary City’ sekä Jan Vranken (University of Antwerp), joka puhuu otsikolla ‘Between differentiation and exclusion. Forms of urban differences’.

Paikkana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Laituri Narikkatorilla Kampissa sekä Helsingin yliopisto.

Aktiivinen kaupunki -seminaarissa pohditaan väestön vanhenemisen, eri kulttuurista saapuvien maahanmuuttajien ja lisääntyneen aktivismin (valtaukset ja katujuhlat) haasteita kaupunkien koheesiolle sekä keskustellaan erilaisista poissulkemisen, integraation ja positiivisen diskriminaation menetelmistä.

‘We start from the claim, that there is something we can call the active city. The city is composed of rhythms and activities – many of those often unknown to citizens. The aim of this seminar is to explore dimensions of the activities and to ask some select questions to draw its contours:

1)   How could we make a just city, which would be both diverse and acces-sible for its citizens? There are now pockets of activity which those not in-volved barely understand. Official structures are being challenged.

2)   What has the city been planned for? Until 1990 Finland has been a rather mono-cultural, work-oriented society. What are the ways of offering activities in cities? And are the cities fit for all the new activities? How to construct an active city? What will be the spaces and who are their active occupants?

3)   Where are the public spaces going? Seniors and immigrants are the emer-ging populations in the public spaces. Diversification will take place, but not only along ethnic lines but age lines. With ageing population, rhythms and pac-ing of the city change. Are there non-standard behaviours becoming standard?

4)   How should we learn to look at the traditional city vs. the metropolis in late modernity and understand them? Perhaps as ordinary cities?

The seminar will try to explore these questions using local and international views.’

Seminaarin on kaikille avoin ja maksuton. Toivoisimme ystävällisesti seminaarin osanottajia ilmoittautumaan ennakkoon osoitteeseen:
urban-studies@helsinki.fi

Tervetuloa!

Järjestäjät: prof Peter Ache (peter.ache@tkk.fi), tutkijatohtori Annika Teppo (annika.teppo@helsinki.fi) ja Aleksi Neuvonen (aleksi.neuvonen@dodo.org)

Aktiivinen kaupunki / Active City -seminaari 24.-25.9.2009

Järjestyksessä kolmas Argumenta: Suomalainen kaupunki tapahtumapaikkana -seminaarisarjan Aktiivinen kaupunki / Active City -seminaari järjestetään Helsingissä 24.-25.9.2009. Paikkana on alustavasti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Laituri Narikkatorilla Kampissa sekä Helsingin yliopisto.

Aktiivinen kaupunki -seminaarissa pohditaan väestön vanhenemisen, eri kulttuurista saapuvien maahanmuuttajien ja lisääntyneen aktivismin (valtaukset ja katujuhlat) haasteita kaupunkien koheesiolle sekä keskustellaan erilaisista poissulkemisen, integraation ja positiivisen diskriminaation menetelmistä.

Järjestäjät: prof Peter Ache (peter.ache@tkk.fi), tutkijatohtori Annika Teppo (annika.teppo@helsinki.fi) ja Aleksi Neuvonen (aleksi.neuvonen@dodo.org)


Väitteitä ja kysymyksiä:

* Kenellä on oikeus kaupunkiin?

* Onko kaupungin alkuperäisillä asukkailla enemmän oikeuksia kuin uusilla tulokkailla?

* Maahanmuuttajat haluavat asua yhdessä omilla alueillaan.

* Maahanmuuttajien segregoituminen on huono asia ja kaupunkipolitiikan tehtävä on estää se.

* Vanhukset ja lapset on unohdettu kaupunkisuunnittelussa.

* Antaako talonvaltaus tai katujuhlat oikeuden kaupunkiin?

© 2020 A MarketPress.com Theme