Program

Här kan du ladda ner ett programblad (ingår även i konferensmaterialet).

Abstrakt har publicerats på dessa webbsidor. En abstraktbok delas ut på konferensen.

Plenarföredrag
Hålls på onsdag, torsdag och fredag. De är som följer (i tidsordning):

  • Catrin Norrby (Stockholms universitet): Svenskan i världen – globala och glokala perspektiv; onsdag 15/5 kl. 16 Solennitetssalen
  • Marika Tandefelt (Svenska handelshögskolan): Min svenska och din; torsdag 16/5 kl. 9.30 sal 1, Forsthuset
  • Kenneth Hyltenstam (Stockholms universitet): Svenska i modersmåls- respektive i andraspråksterrängen; fredag 17/5 kl. 9.30 sal 1, Forsthuset

Sektionsföredrag
Sektionsföredragen hålls på torsdag och fredag i flera parallella sektioner. Varje föredragshållare disponerar 25 minuter, varav 5 minuter anslås till diskussion. Föreläsningssalarna har basutrustning för presentationer: PC-dator med bas-Windowsprogram, videoprojektor och högtalare.

Postersektion
Postersektionen ordnas på torsdag eftermiddag, då författarna är på plats och berättar mer om sina postrar. Före postersektionen fäster var och en sin egen poster på skärmarna som finns på konferensplatsen. Posterstorleken är högst 96 cm (bredd) x 115 cm (höjd).

Workshop
Konferensen har en tematisk workshop, Texter och samtal – metoder och perspektiv för en integrerad analys. Den pågår under torsdag och innesluter sju olika presentationer (se närmare konferensprogrammet).

Tjuvstart 
Konferensen tar en tjuvstart onsdagen den 15 maj kl. 14.15 då språk- och kulturprojekten Svenska nu och Finska nu presenteras av Tiinaliisa Granholm (projektkoordinator för Svenska nu, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland) och Anni Heikka (projektledare för Finska nu, fondkoordinator för det svenska utskottet i Kulturfonden för Sverige och Finland).

http://www.svenskanu.fi/        http://www.finskanu.se/

Socialt program
Rektors mottagning med mat och dryck äger rum onsdagen den 15 maj i Helsingfors universitets huvudbyggnad (lärarnas tidningssal), kl. 17–19.

Konferensmiddagen serveras på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland torsdagen den 16 maj. Middagen betalas i samband med anmälan till konferensen (40 €); se fliken ”Anmälan”.

Annat program
14/5 2013
Språkvårdsdagen, ett årligt återkommande evenemang äger rum tisdagen den 14 maj på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Årets tema är ”Du sköna nya svenska – Engelskans inflytande på svenskan i Finland och Sverige”. Språkvårdsdagen arrangeras av Hugo Bergroth-sällskapet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Institutet för de inhemska språken. För mer information, följ länken nedan:

http://www.hanaholmen.fi/kulturcentrum/programkalendern/details/873-sprakvardsdag-2013-du-skona-nya-svenska/

15/5 2013
Svenska litteratursällskapet i Finland (Riddaregatan 5, Helsingfors) anordnar seminariet
En mångfald av svenskheter. Hur ska minnesorganisationerna dokumentera
mångfalden i det svenska i Finland?
onsdagen 15.5.2013.

Svenska litteratursällskapets arkiv samlar in, bevarar, analyserar och
förmedlar material och kunskap om Finlands svenskspråkiga befolknings
liv och traditioner. Vad svenskhet i Finland innebär idag är dock mer
mångfasetterat än någonsin tidigare, därför strävar arkivet till att
öppna upp mot nya och inte tidigare uppmärksammade former av att leva på
svenska i Finland. Svenska litteratursällskapets arkiv inbjuder nu till
ett seminarium för att diskutera angelägna frågor i detta sammanhang. Följ
länken nedan för program och mer information:

http://www.sls.fi/doc.php?category=1&docid=253&eventid=596

Information: Susanne.osterlund-potzsch@sls.fi