Viapori-aineiston jäljillä

Viaporin linnoituksen rakentamisesta on julkaistu vain vähän tutkimuksia, vaikka aihe on Suomen 1700-luvun historian kannalta mitä keskeisin. Yksi tärkeimpiä syitä tähän on ongelmallinen lähdetilanne. Viaporia koskeva lähdeaineisto on hajallaan kahden maan (Ruotsi ja Suomi) arkistoissa.

Virallisista asiakirjoista ja muista viranomaislähteistä suurin osa on Ruotsin Valtionarkistossa (Riksarkivet) ja Sota-arkistossa (Krigsarkivet). Myös Suomen Kansallisarkiston Militaria-kokoelmassa on Viaporiin liittyvää aineistoa. Tästä huolimatta suuri osa asiakirja-aineistosta on vuosisatojen kuluessa joko kadonnut tai päätynyt outoihin paikkoihin, esimerkiksi linnoituksen palveluksessa toimineiden virkamiesten sukuarkistoihin. Kirjeiden ja muun yksityisluontoisen lähdeaineiston kohdalla tilanne on vielä sekavampi. Viaporia käsitteleviä kirjeitä löytyy arkistoista, kirjastoista, yksityiskokoelmista, aateliskartanoiden ullakoilta. Kirjekokoelmat eivät ole säilyneet kokonaisina vaan ne ovat levinneet osiin jaettuina ja pilkottuina eri puolille: näin on käynyt esimerkiksi Augustin Ehrensvärdin yksityisarkistolle.

Yksi Viapori-projektin tavoitteista on jäljittää, kartoittaa ja luetteloida Suomen arkistoissa hajallaan oleva Viapori-aineisto. Tällaisen luettelon aikaansaaminen sekä helpottaisi projektin työtä että tasoittaisi tietä tuleville aiheesta kiinnostuneille tutkijoille. Jäljitysurakka käynnistyi toden teolla tänä talvena Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston aineistoista, ja siitä on kantanut päävastuun projektin tutkimusapulainen, HuK Sampsa Hatakka.

2 Replies to “Viapori-aineiston jäljillä”

  1. Tiedoksi: Suomenlinnan hoitokunta on tilannut vuoden 2010 lopulla Tukholman Krigsarkivetilta koko Suomenlinnaa koskevan piirutustusaineiston (n 1000 piirustusta) digitoinnin. Ensimmäinen pieni erä on jo saatu Suomenlinnaan (Sveaborg Översiktsplaner ,0406:12:042:A:001 1747 “Underdånigt Project till en Place d’Armes vid Helsingfors.” Öarna söder om Helsingfors med förslag till befästningar./
    0406:12:042:J:002 /1753?/ “Underdånigt Project till en Capouniere a Machiculis på Kalfhollmen.” Plan, profil och fasad av kaponjären./) Työ etenee kevään aikana. Venäläisen insinöörikomennuskunnan arkisto (n 10 000 piirustusta) on jo digitaalisena Kansallisarkistossa ja meillä Suomenlinnassa.
    Annan mielelläni lisätietoja.
    Heikki Lahdenmäki

  2. Tack för informationen! Vilket fantastisk satsning ni gjort, den blir säkert till stor nytta. Gäller detta alltså materialet som ingår i Krigsarkivets samling och förteckning 406 eller även annat? Planerar ni att även utarbeta en egen förteckning över materialet?

Comments are closed.