Sveaborgs källor på spåren, del 3: Sveaborgs bokföringsmaterial

Fästningens redovisningsmaterial verkar finnas koncentrerat till Krigsarkivet i Stockholm. Fästningen bokslut med bilagor finns som en skild serie, Finska fästningsrelationer, som innehåller över 100 volymer noggranna räkenskaper per byggnadspost. Dessa räkenskaper bildar en enhetlig serie för hela perioden. Fortifikationskassans kassaböcker finns fram till 1756 i Helsingfors fästningsarkiv och därefter i Sveaborgs fästningsarkiv. Kassaböcker verkar finnas för de flesta år, men serien är inte komplett. De innehåller information om utbetalningar enligt datum, men relativt knapphändiga uppgifter om till vem och för vad. I Sveaborgs fästningsarkiv finns också s.k. upphandlingsextrakt för enskilda år, även före år 1756, de innehåller uppgifter om vad som köpts och av vem. I dessa två fästningsarkiv finns också enstaka provianträkningar. De bevarade verifikaten finns däremot i Krigskollegiums arkiv, de är utmärkta källor, men tyvärr mycket få. Från 1750-talet finns bevarade verifikat endast för några enstaka månader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *