Salainen tunneli löytynyt!

Johtiko Viaporiin jo 1700-luvulla merenpohjanalainen tunneli tai suunniteltiinko edes sellaista? Yhtään lähdemainintaa tällaisesta tunnelista en ole löytänyt enkä ole kuullut kollegojenkaan löytäneen.

Olen kuitenkin nyt löytänyt salaisen tunnelin. Lukiessani Thunbergin curriculum vitaeta huomasin siinä puhuttavan salaisesta kanavasta (hemlig canal). Sillä tarkoitettiin kuitenkin vähemmän kiehtovaa maanalaista siis “salaista” vesijohtoa, joka yhdisti telakka-alasta ja pumppuhuonetta. Kun telakka-allasta tyhjennettiin, vesi poistui tätä kanavaa pitkin. Viaporissa oli myös tällainen salainen vesijohtotunneli. Voi hyvin olla, että aika ajoin esiinnouseva kaupunkihuhun kaltainen tarina Viaporin salaisesta tunnelista juontaa juurensa näihin todellisin tunneleihin.

Olisiko vedenalainen tunneli sitten voitu edes teoriassa rakentaa. Teoriassa kyllä, mutta käytännössä ei. Ruotsi oli Euroopan johtavia kaivosalan maita, jossa oli tarvittava tekniikka maanalaisten tunnelien kaivamseksi. Jos tällainen tunneli jossain olisi osattu tehdä, niin sanoisin, että Englannissa tai Ruotsissa. Teknisisä ongelmia olisi kuitenkin ilmaantunut kosolti.

Tunnelin suunta olisi osattu laskea, mutta esimerkiksi ilmansaanti tunneliin olisi ollut mahdotonta. Myös räjäytysten hallinta olisi ollut ylivoimaista. Voidaan myös kysyä miksi tällainen koko linnoituksen varantava käytävä olisi rakennettu.

On syytä muistaa, että 1700-luvulla suunniteltiin ja osittain myös rakennettiin paljon realistisempaa hanketta, ns. läpikulkuvesitietä, jonka oli tarkoitus yhdistää Suomen sisävedet mereen, siis maanpäällistä tunnelia. Tätä ei kuitenkaan rahojen loppumisen sekä ylivoimaisten teknisten haasteiden takia saatu ikinä läheskään valmiiksi. Näissä töissä oli aktiivisesti mukana myös Daniel Thunberg. Hän yritti voittaa kanavoinnissa kohdatut luonnonesteet keksimällä vetolaitteen, jonka avulla “laivat olisivat ikään kuin purjehtineet maan päällä”, kuten hänen curriculum vitaessaan sanotaan. Jo Thunbergin oppi-isä Olof  Rudbeck kehitti tällaista laitetta. Thunbergin laitetta voidaan pitää nykyisten “kumikanavien”  eli kuorma-autolla hoituvien vesiyhteyksien edeltäjänä.

Lisättäköön lopuksi vielä, että Rudbeckin oppilas Polhem oli konsulttina eräässä merkillisessä operaatiossa. Suuressa Pohjan sodassa Kaarle XII vedätytti vastaavanlaisella menetelmällä kaleereitaan tuntureiden yli Norjan Idevuonoon. Operaatiosta tulee mieleen – ja tuli varmaan kuninkaallekin  – Hannibalin Alppien ylitys sotanorsujen kanssa tai muinaiset skyytit, jotka olivat taitavia hinaamaan aluksiaan kannasten yli.

Mikko Huhtamies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *