Sveaborgs källor på spåren del 4: Augustin Ehrensvärd i arkiven

Augustin Ehrensvärds papper finns utspridda i flera olika arkiv. Privata brev han skrivit finns givetvis i mottagarens arkiv, t.ex. till Daniel Thunberg i Henschenska familjearkivet i Uppsala, till Christoffer Polhem i Kungliga Biblioteket eller till Fabian Casimir Wrede i Börstorps arkiv i Riksarkivet. Augustin Ehrensvärds tjänstebrev kan man hitta i Riksarkivet, som brev till Kungligt Majestät eller till olika ämbetsverk. Bland frihetstidens utskottshandlingar finns de relationer han ingav till ständerna angående fästningsbyggets framskridande. Det kanske mest spännande är hans eget privatarkiv, som såldes på aktion på 1930-talet i Göteborg och spriddes ut på flera institutioner. En stor del hamnade i Riksarkivet i Stockholm, som det s.k. Tosterup-arkivet, men en del hamnade också i Krigsarkivet som Ehrensvärdska papper.  Dessa utauktionerade dokument spriddes också längre, bl.a. till Universitetsbiblioteket i Helsingfors, till Kulturen i Lund och mycket som rörde flottan till Kungliga Örlogsmannasällskapet.  Även privata samlare köpte en del papper, som troligen ändat upp på mycket olika ställen i Sverige och Finland. Den bevarade auktionskatalogen ger en intressant inblick i det som såldes, men det mest spännande är kanske vad som inte såldes.  Vart tog t.ex. Ehrensvärds och hans hustrus brevväxling vägen? Brände Catharina Adlerheim själv breven redan på 1770-talet, eller ligger de fortfarande och samlar damm på någon vind?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *