Dagens födelsedagsbarn: Carl August Ehrensvärd (1745-1800)

Augustin Ehrensvärds ende son föddes den 5 maj i Stockholm, men tillbringade troligen en del av sin ungdom på Sveaborg. Carl August inskrevs redan som 8-åring som kadett vid artilleriet och som tonåring följde han med sin far till kriget i Pommern, där han tjänstgjorde inom flotteskadern under Henrik af Trolle. Redan som 16-åring fick han löjtnants grad inom flottan. Han fortsatte sin karriär inom arméns flotta och vistades på 1760-talet på Sveaborg. Han var en av de officerare som under Sprengportens ledning deltog i statskuppen 1772.

Carl August Ehrensvärd befordrades, efter vännen Henrik af Trolles frånfälle, till överamiral år 1784. Efter förlusten i det första slaget vid Svensksund år 1789 förlorade dock kungen förtroendet för honom och Ehrensvärd avgick från sin tjänst. Efter Gustaf III:s död gjorde han dock politisk comeback som generalamiral 1792-94, innan han slutligen drog sig tillbaka till sitt gods Tosterup i Skåne.

Precis som sin far Var Carl August Ehrensvärd en skicklig tecknare och mycket konstintresserad. I likhet med sin far var han också intresserad av vetenskap och lantbruk, samt en begåvad skribent. Han företog åren 1780-82 en längre resa till Italien, huvudsakligen för att studera konst, vilken resulterade i böckerna ”Resa till Italien” och ”De fria konsternas filosofi”. I motsats till många andra samtida, värderade Ehrensvärd den äldre italienska konsten högt, inte bara den antika konsten utan också renässansen mästare.

Ehrensvärd hade antagligen fått konstnärlig utbildning av sin far, men även av den kände målaren Elias Martin som vistades på Sveaborg på 1760-talet. Han gjorde en mängd pennteckningar, men använde även akvarellteknik och tusch. Hans produktion är mångsidig (slå in på Googles bildsök och se vad som kommer!), men han är kanske mest känd för sina karikatyrer, som han odlade tillsammans med sin vän Sergel. Karikatyrerna har olika motiv, han drev med både vänner och fiender; de kan vara samhälleliga, politiska eller erotiska.  De sistnämnda vållade en del debatt då Nationalmuseum i Stockholm ställde ut dem för några år sedan och de har också publicerats i bokform.

Carl August Ehrensvärd var även en stor bibliofil med ett ansenligt bibliotek. Bland hans privata papper finns bevarad en omfattande bokförteckning, med titlar av alla sorter och slag. En del böcker hade han troligen ärvt efter sin far, annat hade han samlat på sig eller fått via hustrun. Biblioteket såldes, åtminstone delvis, på auktion på 1930-talet (samma auktion där en del av Augustin Ehrensvärds privata papper såldes, se Viaporin aineiston jäljillä 4), det är dock ur auktionskatalogerna oftast omöjligt att särskilja vems böckerna varit, även om ämnen och tryckår kan ge en viss vägledning.

Carl August Ehrensvärds privata papper finns bevarade i Tosterup-arkivet i Riksarkivet i Stockholm. Hans böcker har publicerats i flera nyupplagor, så sent som 2006 utkom både ”Resa till Italien” och ”De fria konsternas filosofi” i finsk översättning. Även en del av hans brev har publicerats i början av 1900-talet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *